01491. ಸೃಷ್ಟಿ ಗಡಿಯಾರದ ಕೀಲಿ


01491. ಸೃಷ್ಟಿ ಗಡಿಯಾರದ ಕೀಲಿ

_________________________________

ಅದ್ಭುತದೊಳಗೊಂದದ್ಭುತ

ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗೊಂದಾಕೃತಿ

ಕೃತಕವಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೀತಿ

ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರದ ಗಣಕ ||

ಅಣಕವಲ್ಲ ಸುಂದರ ಗಣಿತ

ವಾರ ಮಾಸ ನಿಖರತೆ ಲೆಕ್ಕ

ತಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಕಾಗುಣಿತ ಗಣನೆ

ಕಂದ ಅಮ್ಮನ ಅನುಕರಣೆ ||

ನಂಟಿನ ಸಂಕೋಲೆ ಗಟ್ಟಿ

ಜಟ್ಟಿ ಕತ್ತಲಲು ಚಾಲಾಕಿ

ಲೆಕ್ಕವಿಡೊ ಕಿಲಾಡಿ ಕೂಸು

ಅನುಕರಿಸಿ ಅಮ್ಮನ ಗೀಟು ||

ಯಾರಿಗಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗುರು ?

ಯಾರೊಳಗೆ ಯಾರಿರುವರು ?

ಯಾರ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾರೆನ್ನೋಣ ?

ಯಾರ ಕುಂಚ ಇವರೆಂದರೆ ಚನ್ನ ? ||

ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ

ಸೃಷ್ಟಿ ಜಗದ ನಿಗೂಢತೆಯಡಿ

ಆಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅವರಿಚ್ಛೆಯಾಟ

ಬೇಸತ್ತಾಗ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಜಗಕೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೯.೧೨.೨೦೧೭

(Picture source : Internet / social media received via Mohan Kumar D M – thank you sir 😍👌🙏👍😊)