01213. ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಖೋಲಿ


01213. ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಖೋಲಿ
_______________________


ನನ್ನದೆನ್ನುವ ಖೋಲಿ
ಮನಸೆನ್ನುವ ಜೋಕಾಲಿ
ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆಯ ಅರಮನೆ
ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಜೀಕುತ ತೂಗಾಟ..

ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಉದ್ದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತ
ನಿರಾಧಾರ ವಸತಿ ಹಾಕಿ ಜೋಲಿ
ತಲೆಕೆಳಗೋ ಹೇಗೇಗೋ ಮಲಗುತ್ತ
ಅಡಿಪಾಯದ ಬುಡವೇ ಮೇಲು ಕೆಳಗೂ..

ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ನಿವೇಶನ ಖಾಲಿ
ಬಯಲಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶದ ಹರಹು
ಕಾಣದ ನೆಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕಿಟಕಿ ಗೋಡೆ
ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ತಳಪಾಯದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ .

ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಳತೆ ಉದ್ದಗಲ ಎತ್ತರ
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದೊಂದೊಂದು ತರತರ ವಿನ್ಯಾಸ
ನಿನದೆ ಶಿಲ್ಪಿ ನ್ಯಾಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂದರು
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಕ್ಕರು !

ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ದುಡುಕುತಿದ್ದೇನೆ
ತಡಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂತು ..
ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಕೂಡಿಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ
ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಇರುವಾ ಖಾತರಿಯಿಲ್ಲ..

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೧೪.೦೪.೨೦೧೭
(Picture source: internet / social media)