01094. ಚಿನ್ನಾರಿ – ಮುತ್ತು – ಗಡಗಡ – ಕನ್ನಡ


01094. ಚಿನ್ನಾರಿ – ಮುತ್ತು – ಗಡಗಡ – ಕನ್ನಡ

ಚೆಂದದ ಚಿನ್ನಾರಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಬೇಕಂತೆ ಬರಿ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳೆ
ತುಟಿಮುತ್ತು ಸಾಲದು ಆಮಿಷ, ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆ
ಯಾಕಪ್ಪ ನಡುಗುವೆ ಗಡಗಡ, ಪತಿರಾಯ ತಂದುಕೊ ಧೈರ್ಯ
ಹೊಗಳಿ ಓಲೈಸೆ ಕನ್ನಡ ಸತಿ, ಕರಗುವಳು ಸಡಿಲಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಯ!

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೨೩.೦೧.೨೦೧೭
chouchoupadi

(ಚಿನ್ನಾರಿ – ಮುತ್ತು – ಗಡಗಡ – ಕನ್ನಡ) (೨)

ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಪ್ಪಟ್ಟ ಚಿನ್ನಾರಿ, ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆಯಂತೆ ರೇಟು !
ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಹವಳ ವಜ್ರದಂತೆ ಏರಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಸಗಟು 😻😍
ಗಡಗಡ ನಡುಗಿದ ಗಂಡ ಚಿಂತಿಸುತ ಪಾರಾಗೆ ಈ ಕುತ್ತು 😧
ಕನ್ನಡಕದೆ ನುಡಿದ ‘ಚಿಂತೆ ಬಿಡೀಗಲ್ಲ ನಮ್ಚಿನ್ನ ಮಾರೊ ಹೊತ್ತು!’

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೨೩.೦೧.೨೦೧೭