00291. ಗಣರಾಜ್ಯದ ಈ ದಿನ..


00291. ಗಣರಾಜ್ಯದ ಈ ದಿನ..
_______________________

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲಿ
ಎಂದಾದರು ನೆನಪಿದೆಯೆ?
ಗಣರಾಜ್ಯವ ಆಚರಿಸಿದ್ದು
ದಿನವೆಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸದ್ದು? ||

……. https://nageshamysore.wordpress.com/0291-%e0%b2%97%e0%b2%a3%e0%b2%b0%e0%b2%be%e0%b2%9c%e0%b3%8d%e0%b2%af%e0%b2%a6-%e0%b2%88-%e0%b2%a6%e0%b2%bf%e0%b2%a8/

ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ / ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
Thanks & Best Regards / Nagesha MN
WeBlog site: nageshamysore.wordpress.com