01660. ಘಜಲ್ (ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು )


01660. ಘಜಲ್

____________________________

(ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು )

ಎದೆಯ ಗೋದಾಮಿನಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು

ನನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೧ ||

ಬೆದರದಿರೆ ಹೇಳೆನು ಯಾರಿಗು

ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ಗುಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೨ ||

ಬಚ್ಚಿಡಲೆಂತೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಚೀಲ

ಕಟ್ಟಿದರು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಿ ಮನ ಚಿಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೩ ||

ಬಿಡು ಚಿಂತೆ ಹಾರಿದರು ಗಾಳಿಪಟವ

ಬಾನ ಖಾಲಿ ಬಯಲು ಇಲ್ಲ ತಂಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೪ ||

ಬಿಡು ಭೀತಿ ಹುಚ್ಚು ಮನ ರಟ್ಟು ಮಾಡೆ

ಹಾಡಾಗಿ ಗುನುಗಿ ಗುಟ್ಟ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೫ ||

ಗುಬ್ಬಿಗದು ಮುತ್ತೆ ಕಾವಲೆ ಹೃದಯ

ಜತನ ಕಾಪಿಟ್ಟು ತೋರುವ ಮುಚ್ಚಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೬ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೯.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media)

01658. ಘಜಲ್ (ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? )


01658. ಘಜಲ್

__________________________________

(ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? )

ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ತಾಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ?

ಚಂದದೆ ಕದ್ದವಳು, ಮಾತಲೆ ಗೆದ್ದವಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

ಸುರಲೋಕದಾ ಸೊಬಗು ಭಟ್ಟಿಯವಳು

ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧತೆ ಮಾತಲಿ ಸೆಳೆದಳಿವಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೆಳೆಯಲಿ ಧಾಳಿಯಿಟ್ಟವಳು

ಬಾಲ್ಯದ ಸಲಿಗೆ ಕಿವಿ ಹಿಂಡುವಳಿವಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

ತರುವಳು ಸಂಪತ್ತು ಕುಬೇರನ ಮಗಳು

ಬರುವಳು ಸರಸ್ವತಿಯ ವೀಣೆ ಮುಗುಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

ಗುಬ್ಬಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಎಡತಾಕಿ ಮನ ಅಗುಳು

ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಭೀತಿ ಬಾಳ ತೆಗಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೫.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media)

01657. ಘಜಲ್ (ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ)


01657. ಘಜಲ್

__________________________

(ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ)

ಬಂದು ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕುವರೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಥೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ

ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗು ಸೇರದ ಸರಕ ಸಂತೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೧ ||

ಸುಖ ದುಃಖ ಬರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಲೆಲ್ಲ ಅಳುಕ

ಕೇಳದಿದ್ದರು ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕಂತೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೨ ||

ಸಾಕಿ ಸುರಿದ ಸುರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೇಗೆ ಕುದುರೆ

ಅದ ಮೆಚ್ಚಿ ವಾ ವಾ ಎನ್ನೊ ಹುಚ್ಚು ಜಗವಂತೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೩ ||

ತೂರಾಟ ಹಾರಾಟ ಎಲ್ಲಾ ತರಕು

ಮೌನದೆ ವೇದಿಕೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ ಮೆತ್ತೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೪ ||

ಗುಬ್ಬಿ ರಣಹದ್ದು ಹಾವು ಹಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಬಳಗ

ಅವರವರ ಚಿಂತೆಯಲಿ ಅವರವರು ವ್ಯಸ್ತ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೫ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೯.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source 1. https://goo.gl/images/6yW3gq

Picture source 2: https://goo.gl/images/HzAzEz)

01653. ಘಜಲ್ (ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ)


01653. ಘಜಲ್ (ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ)

__________________________________________

ತುಟ್ಟಿ ಕಾಲದಲೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಬದುಕಾಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ

ಗಟ್ಟಿ ಬದುಕಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿ ನಡೆವ ಪಥ ಬೇಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಸಾಲು ಕುರಿ ಸಂತೆ ಹೋಲಿದರೇನಂತೆ

ಬಿದ್ದವರ ತುಳಿದು ನಡೆವ ಕತ್ತಿ ಅಲುಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಚೌಕಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡದೆ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತ

ಆವರಣದಲ್ಲೆ ತೊಳಲಾಟ ಸೋಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಅನಾವರಣಕೆಂಥ ಅದ್ಭುತದ ಭೀತಿ

ಸೃಜನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನುಮಾನದ ಕಾಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಗುಬ್ಬಿ ಚಡಪಡಿಕೆ ನೀರಾಚೆ ಮೀನು

ಸ್ವಂತಿಕೆ ತುಟ್ಟಿ ಜೀವಂತಿಕೆ ಕುಗ್ಗಿ ಕೊರಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೫.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media received via Yamunab Bsy – Thanks! 🙏👍😊)

01652. ಘಜಲ್ (ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ)


01652. ಘಜಲ್ (ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ)

_______________________________

ಹನಿ ಹನಿ ಮುತ್ತು ಉದುರಿಸಿತ್ತಂತೆ ಬಾನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ

ಉದುರಿದೊಂದೊಂದರಲು ಘಜಲಿನ ಜೇನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

ಋತುಮತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾದ ಹೆಂಚಾಗಲು

ನೆನೆದ ವಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ನೆನೆಸೆ ಬಂತೇನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

ಫಸಲು ಟಿಸಿಲಾಗೆ ಸಸಿ ಗಿಡ ಮರ

ಗೊಬ್ಬರದುಣಿಸಿಡೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿದನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

ಮರೆ ರವಿ ಚಂದ್ರ ತಾರೆ ಮೇಘ ಬಿತ್ತರ

ಹರವಿ ಭುವಿ ಪೂರ ಮೆತ್ತೆ ಮಿಂಚಿಸಿ ಬೆನ್ನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

ಗುಬ್ಬಿಗೂಡಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿಸೆ

ಇನಿಯನನ್ನರಸಿ ಅಭಿಸಾರಿಕೆ ಏನು ?

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source via internet :

Picture 1 – https://goo.gl/images/VK4DBh

Picture 2 – https://goo.gl/images/ZbgUxj )

01650. ಘಜಲ್ (ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ)


01650. ಘಜಲ್ (ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ)

_____________________________________

ಹುತ್ತದಾ ಬಯಕೆ ಬತ್ತದಾ ಕೊರೆತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ

ಕಾಮನೇ ಬೆಂಕಿ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಧೂರ್ತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

ಕುಣಿವ ಕಾಲ ಯಂತ್ರಕಿಲ್ಲ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ

ಕೊತಕೊತನೆ ಕುದಿತ ಮನದೊಳಸ್ವಸ್ಥ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

ಸುರಿದ ಮದಿರೆ ಪ್ರತಿಬಟ್ಟಲ ಮುಖದೆ

ಹುಡುಕಿದೆ ಕಣ್ಣು ಅವನೇನೊ ಎನುತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

ಸಂತೆಯೊಳಗೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಗಂಟು ಬದುಕು

ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವೆನೆಂದ ಮುಕ್ಕನ ಹುಡುಕುತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

ಗುಬ್ಬಿ ಹೃದಯದೆ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲ

ಹಳಸಿತಲ್ಲೊ ತನು ಅಪ್ಪುಗೆಗೆ ಕಾಯುತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೪.೦೩.೨೦೧೮

01649. ಘಜಲ್ (ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ?)


01649. ಘಜಲ್ (ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ?)

______________________________________

ಪಡಖಾನೆ ಬೀದಿ ತುಂಬಾ ಕುಡುಕರದೇ ಕಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ?

ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿ ನಡಿಗೆಯೆ ತೂರಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದೆಲೆ ಹೊತ್ತು ಮೀರದ ಹಾಗೆ

ಸೇರಲೆಂತೆ ನಿನ್ನ ತಡವರಿಸೊ ಕಾಲ ಚೆಲ್ಲಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಲೆ ಮಬ್ಬು ಕತ್ತಲಲಿ ನಿನ್ನಯ ಮಹಲು

ಮದಿರೆ ಮತ್ತಲಿ ಮಂಕು ದೀಪಕು ಅಮಲು ಪರದಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

ದಾರಿ ಕೊಡದು ಹಾಳು ಮಳೆ ಕೆಸರ ರಾಡಿ ಕೊಚ್ಚೆ

ರಚ್ಚೆ ಮನದುಪಶಮನಕೆ ನಿನ್ನ ತುಟಿ ಮದ್ದೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಬೆಚ್ಚನೆ ಮಡಿಲು ಮಳೆಯಾಗುವಾಸೆ

ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡಿಗೆ ಕಾತರಿಸಿ ಬೆರೆಸೆ ಉಸಿರಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೪.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media)