01660. ಘಜಲ್ (ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು )


01660. ಘಜಲ್

____________________________

(ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು )

ಎದೆಯ ಗೋದಾಮಿನಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು

ನನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೧ ||

ಬೆದರದಿರೆ ಹೇಳೆನು ಯಾರಿಗು

ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ಗುಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೨ ||

ಬಚ್ಚಿಡಲೆಂತೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಚೀಲ

ಕಟ್ಟಿದರು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಿ ಮನ ಚಿಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೩ ||

ಬಿಡು ಚಿಂತೆ ಹಾರಿದರು ಗಾಳಿಪಟವ

ಬಾನ ಖಾಲಿ ಬಯಲು ಇಲ್ಲ ತಂಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೪ ||

ಬಿಡು ಭೀತಿ ಹುಚ್ಚು ಮನ ರಟ್ಟು ಮಾಡೆ

ಹಾಡಾಗಿ ಗುನುಗಿ ಗುಟ್ಟ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೫ ||

ಗುಬ್ಬಿಗದು ಮುತ್ತೆ ಕಾವಲೆ ಹೃದಯ

ಜತನ ಕಾಪಿಟ್ಟು ತೋರುವ ಮುಚ್ಚಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೬ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೯.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media)

01658. ಘಜಲ್ (ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? )


01658. ಘಜಲ್

__________________________________

(ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? )

ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ತಾಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ?

ಚಂದದೆ ಕದ್ದವಳು, ಮಾತಲೆ ಗೆದ್ದವಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

ಸುರಲೋಕದಾ ಸೊಬಗು ಭಟ್ಟಿಯವಳು

ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧತೆ ಮಾತಲಿ ಸೆಳೆದಳಿವಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೆಳೆಯಲಿ ಧಾಳಿಯಿಟ್ಟವಳು

ಬಾಲ್ಯದ ಸಲಿಗೆ ಕಿವಿ ಹಿಂಡುವಳಿವಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

ತರುವಳು ಸಂಪತ್ತು ಕುಬೇರನ ಮಗಳು

ಬರುವಳು ಸರಸ್ವತಿಯ ವೀಣೆ ಮುಗುಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

ಗುಬ್ಬಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಎಡತಾಕಿ ಮನ ಅಗುಳು

ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಭೀತಿ ಬಾಳ ತೆಗಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೫.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media)

01657. ಘಜಲ್ (ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ)


01657. ಘಜಲ್

__________________________

(ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ)

ಬಂದು ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕುವರೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಥೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ

ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗು ಸೇರದ ಸರಕ ಸಂತೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೧ ||

ಸುಖ ದುಃಖ ಬರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಲೆಲ್ಲ ಅಳುಕ

ಕೇಳದಿದ್ದರು ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕಂತೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೨ ||

ಸಾಕಿ ಸುರಿದ ಸುರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೇಗೆ ಕುದುರೆ

ಅದ ಮೆಚ್ಚಿ ವಾ ವಾ ಎನ್ನೊ ಹುಚ್ಚು ಜಗವಂತೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೩ ||

ತೂರಾಟ ಹಾರಾಟ ಎಲ್ಲಾ ತರಕು

ಮೌನದೆ ವೇದಿಕೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ ಮೆತ್ತೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೪ ||

ಗುಬ್ಬಿ ರಣಹದ್ದು ಹಾವು ಹಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಬಳಗ

ಅವರವರ ಚಿಂತೆಯಲಿ ಅವರವರು ವ್ಯಸ್ತ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೫ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೯.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source 1. https://goo.gl/images/6yW3gq

Picture source 2: https://goo.gl/images/HzAzEz)

01653. ಘಜಲ್ (ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ)


01653. ಘಜಲ್ (ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ)

__________________________________________

ತುಟ್ಟಿ ಕಾಲದಲೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಬದುಕಾಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ

ಗಟ್ಟಿ ಬದುಕಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿ ನಡೆವ ಪಥ ಬೇಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಸಾಲು ಕುರಿ ಸಂತೆ ಹೋಲಿದರೇನಂತೆ

ಬಿದ್ದವರ ತುಳಿದು ನಡೆವ ಕತ್ತಿ ಅಲುಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಚೌಕಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡದೆ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತ

ಆವರಣದಲ್ಲೆ ತೊಳಲಾಟ ಸೋಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಅನಾವರಣಕೆಂಥ ಅದ್ಭುತದ ಭೀತಿ

ಸೃಜನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನುಮಾನದ ಕಾಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಗುಬ್ಬಿ ಚಡಪಡಿಕೆ ನೀರಾಚೆ ಮೀನು

ಸ್ವಂತಿಕೆ ತುಟ್ಟಿ ಜೀವಂತಿಕೆ ಕುಗ್ಗಿ ಕೊರಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೫.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media received via Yamunab Bsy – Thanks! 🙏👍😊)

01652. ಘಜಲ್ (ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ)


01652. ಘಜಲ್ (ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ)

_______________________________

ಹನಿ ಹನಿ ಮುತ್ತು ಉದುರಿಸಿತ್ತಂತೆ ಬಾನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ

ಉದುರಿದೊಂದೊಂದರಲು ಘಜಲಿನ ಜೇನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

ಋತುಮತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾದ ಹೆಂಚಾಗಲು

ನೆನೆದ ವಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ನೆನೆಸೆ ಬಂತೇನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

ಫಸಲು ಟಿಸಿಲಾಗೆ ಸಸಿ ಗಿಡ ಮರ

ಗೊಬ್ಬರದುಣಿಸಿಡೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿದನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

ಮರೆ ರವಿ ಚಂದ್ರ ತಾರೆ ಮೇಘ ಬಿತ್ತರ

ಹರವಿ ಭುವಿ ಪೂರ ಮೆತ್ತೆ ಮಿಂಚಿಸಿ ಬೆನ್ನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

ಗುಬ್ಬಿಗೂಡಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿಸೆ

ಇನಿಯನನ್ನರಸಿ ಅಭಿಸಾರಿಕೆ ಏನು ?

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source via internet :

Picture 1 – https://goo.gl/images/VK4DBh

Picture 2 – https://goo.gl/images/ZbgUxj )

01650. ಘಜಲ್ (ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ)


01650. ಘಜಲ್ (ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ)

_____________________________________

ಹುತ್ತದಾ ಬಯಕೆ ಬತ್ತದಾ ಕೊರೆತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ

ಕಾಮನೇ ಬೆಂಕಿ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಧೂರ್ತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

ಕುಣಿವ ಕಾಲ ಯಂತ್ರಕಿಲ್ಲ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ

ಕೊತಕೊತನೆ ಕುದಿತ ಮನದೊಳಸ್ವಸ್ಥ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

ಸುರಿದ ಮದಿರೆ ಪ್ರತಿಬಟ್ಟಲ ಮುಖದೆ

ಹುಡುಕಿದೆ ಕಣ್ಣು ಅವನೇನೊ ಎನುತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

ಸಂತೆಯೊಳಗೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಗಂಟು ಬದುಕು

ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವೆನೆಂದ ಮುಕ್ಕನ ಹುಡುಕುತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

ಗುಬ್ಬಿ ಹೃದಯದೆ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲ

ಹಳಸಿತಲ್ಲೊ ತನು ಅಪ್ಪುಗೆಗೆ ಕಾಯುತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೪.೦೩.೨೦೧೮

01649. ಘಜಲ್ (ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ?)


01649. ಘಜಲ್ (ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ?)

______________________________________

ಪಡಖಾನೆ ಬೀದಿ ತುಂಬಾ ಕುಡುಕರದೇ ಕಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ?

ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿ ನಡಿಗೆಯೆ ತೂರಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದೆಲೆ ಹೊತ್ತು ಮೀರದ ಹಾಗೆ

ಸೇರಲೆಂತೆ ನಿನ್ನ ತಡವರಿಸೊ ಕಾಲ ಚೆಲ್ಲಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಲೆ ಮಬ್ಬು ಕತ್ತಲಲಿ ನಿನ್ನಯ ಮಹಲು

ಮದಿರೆ ಮತ್ತಲಿ ಮಂಕು ದೀಪಕು ಅಮಲು ಪರದಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

ದಾರಿ ಕೊಡದು ಹಾಳು ಮಳೆ ಕೆಸರ ರಾಡಿ ಕೊಚ್ಚೆ

ರಚ್ಚೆ ಮನದುಪಶಮನಕೆ ನಿನ್ನ ತುಟಿ ಮದ್ದೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಬೆಚ್ಚನೆ ಮಡಿಲು ಮಳೆಯಾಗುವಾಸೆ

ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡಿಗೆ ಕಾತರಿಸಿ ಬೆರೆಸೆ ಉಸಿರಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೪.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media)

01647. ಘಜಲ್(ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ..)


01647. ಘಜಲ್(ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ..)

________________________________________________

ಪ್ರೇಮದ ಬಟ್ಟಲು ಬರಿದಾಗಿದೆ ಸಖಿ ನೀ ತುಂಬಿಕೊ ಬಾ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ

ಬರಿದಾಗಿಸದಿರು ಮನಸೆಂತು ಬರಿದಾದೀತು ಸುಲಭ..? ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ಮದಿರೆಯಲ್ಲ ಮದಿರೆ ಮತ್ತೇರಿಸದಲ್ಲ ಅಪಶಕುನವೆ

ನೀ ಬಂದೊರಗಿದ ಗಳಿಗೆ ಮದಿರೆಗು ಮತ್ತು ಕೊಡು ಸೌರಭ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ಬಟ್ಟಲ ತುಂಬಿದ ದ್ರವ ದ್ರವಿಸಿದೆ ಎದೆಯ ಗುಡಿಯಲಿ ಬೆಂಕಿ

ಕನ್ನಡಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ನಿನ್ನದೆ ಮೊಗವ ಹುಸಿ ಬಿಂಬಕು ಹಬ್ಬ .. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ನೆನಪುಗಳ ರಾಶಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮನ ಖಾಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ

ಬರಿ ಸದ್ದಾಗುತ ತಿರುಳಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಗಾಳಿಗಿಟ್ಟ ಡಬ್ಬ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ಮರೆಯಲೆಂದೆ ಕುಡಿದ ಮದಿರೆ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸಿತೆ ಮರುಳು

ಕಂಗೆಟ್ಟ ಗುಬ್ಬಿ ಖಾಲಿ ಬಟ್ಟಲಲು ಹುಡುಕಿ ನಿನ್ನದೆ ಹೊಲಬ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೧.೦೩.೨೦೧೮

(Last Picture source : Internet / social media)

01645. ಘಜಲ್ (ಬಸಿರೂರು, ಬಾಳೇಕಟ್ಟೆ, ಬೂದಿಗುಂಡಿ)


01645. ಘಜಲ್ (ಬಸಿರೂರು, ಬಾಳೇಕಟ್ಟೆ, ಬೂದಿಗುಂಡಿ)

__________________________________________

(ನನಗೆ ಘಜಲ್ ಬರೆಯಲು ಬರದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯತ್ನ)

ಹುಡುಕಾಟದ ಕಣ್ಣೇಕೊ ಕಾಣದೆ ಕಂಗಾಲು.. ಇದೆಂತದಿದು ಬದುಕು?

ಮಧುಶಾಲೆಯಿಲ್ಲ ಸಖಿಯಿಲ್ಲ ಮಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲು.. ಇದೆಂತದಿದು ಬದುಕು?

ಯಾರಿಟ್ಟ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಬಸರೂರ ಬಗಲು

ಬಾಣಂತಿ ಆರೈಕೆ ಕಂದನಾಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು.. ಇದೆಂತದಿದು ಬದುಕು?

ಒಗೆದರಲ್ಲ ಬಾಳೇಕಟ್ಟೆ ದಾರಿಗೆ ಬರಿ ಕಲ್ಲು

ಹೂವಿನ ಎಸಳಿಲ್ಲದ ರೆಂಬೆ ಮೊನೆ ತರಚಿ ಗುಲ್ಲು.. ಇದೆಂತದಿದು ಬದುಕು?

ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೂದಿಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚುವ ಮೊದಲು

ಮದಿರೆ ಕುಡಿದು ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಮಡಿಲು.. ಇದೆಂತದಿದು ಬದುಕು?

ಬಸಿರೂರಿತ್ತು ಬಾಳಕಟ್ಟೆ ಜೀಕಿತ್ತೆ ಮತ್ತಲು

ಬೂದಿಗುಂಡಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಗುಬ್ಬಿ ನೆನಪು ತಬ್ಬಲು.. ಇದೆಂತದಿದು ಬದುಕು?

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೧.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Wikipedia)