01647. ಘಜಲ್(ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ..)


01647. ಘಜಲ್(ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ..)

________________________________________________

ಪ್ರೇಮದ ಬಟ್ಟಲು ಬರಿದಾಗಿದೆ ಸಖಿ ನೀ ತುಂಬಿಕೊ ಬಾ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ

ಬರಿದಾಗಿಸದಿರು ಮನಸೆಂತು ಬರಿದಾದೀತು ಸುಲಭ..? ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ಮದಿರೆಯಲ್ಲ ಮದಿರೆ ಮತ್ತೇರಿಸದಲ್ಲ ಅಪಶಕುನವೆ

ನೀ ಬಂದೊರಗಿದ ಗಳಿಗೆ ಮದಿರೆಗು ಮತ್ತು ಕೊಡು ಸೌರಭ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ಬಟ್ಟಲ ತುಂಬಿದ ದ್ರವ ದ್ರವಿಸಿದೆ ಎದೆಯ ಗುಡಿಯಲಿ ಬೆಂಕಿ

ಕನ್ನಡಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ನಿನ್ನದೆ ಮೊಗವ ಹುಸಿ ಬಿಂಬಕು ಹಬ್ಬ .. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ನೆನಪುಗಳ ರಾಶಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮನ ಖಾಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ

ಬರಿ ಸದ್ದಾಗುತ ತಿರುಳಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಗಾಳಿಗಿಟ್ಟ ಡಬ್ಬ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ಮರೆಯಲೆಂದೆ ಕುಡಿದ ಮದಿರೆ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸಿತೆ ಮರುಳು

ಕಂಗೆಟ್ಟ ಗುಬ್ಬಿ ಖಾಲಿ ಬಟ್ಟಲಲು ಹುಡುಕಿ ನಿನ್ನದೆ ಹೊಲಬ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೧.೦೩.೨೦೧೮

(Last Picture source : Internet / social media)

01645. ಘಜಲ್ (ಬಸಿರೂರು, ಬಾಳೇಕಟ್ಟೆ, ಬೂದಿಗುಂಡಿ)


01645. ಘಜಲ್ (ಬಸಿರೂರು, ಬಾಳೇಕಟ್ಟೆ, ಬೂದಿಗುಂಡಿ)

__________________________________________

(ನನಗೆ ಘಜಲ್ ಬರೆಯಲು ಬರದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯತ್ನ)

ಹುಡುಕಾಟದ ಕಣ್ಣೇಕೊ ಕಾಣದೆ ಕಂಗಾಲು.. ಇದೆಂತದಿದು ಬದುಕು?

ಮಧುಶಾಲೆಯಿಲ್ಲ ಸಖಿಯಿಲ್ಲ ಮಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲು.. ಇದೆಂತದಿದು ಬದುಕು?

ಯಾರಿಟ್ಟ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಬಸರೂರ ಬಗಲು

ಬಾಣಂತಿ ಆರೈಕೆ ಕಂದನಾಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು.. ಇದೆಂತದಿದು ಬದುಕು?

ಒಗೆದರಲ್ಲ ಬಾಳೇಕಟ್ಟೆ ದಾರಿಗೆ ಬರಿ ಕಲ್ಲು

ಹೂವಿನ ಎಸಳಿಲ್ಲದ ರೆಂಬೆ ಮೊನೆ ತರಚಿ ಗುಲ್ಲು.. ಇದೆಂತದಿದು ಬದುಕು?

ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೂದಿಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚುವ ಮೊದಲು

ಮದಿರೆ ಕುಡಿದು ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಮಡಿಲು.. ಇದೆಂತದಿದು ಬದುಕು?

ಬಸಿರೂರಿತ್ತು ಬಾಳಕಟ್ಟೆ ಜೀಕಿತ್ತೆ ಮತ್ತಲು

ಬೂದಿಗುಂಡಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಗುಬ್ಬಿ ನೆನಪು ತಬ್ಬಲು.. ಇದೆಂತದಿದು ಬದುಕು?

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೧.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Wikipedia)