01603. ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ, ತಪ್ಪು ಸರಿ…


01603. ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ, ತಪ್ಪು ಸರಿ…

___________________________

ಕಪ್ಪು ಕೃಷ್ಣಕೆ ರಾಧಿಕೆ ಹಂಬಲ

ಮಜ್ಜನಗೈದು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಾಗೆ

ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಮನದ ವಿಚಾರ

ಬಿತ್ತರ ಜಗಕೆ ಹೊರಗಣ ನೋಟ ||

ಕಸ್ತೂರಿ ಘಮಘಮ ತನದೆಂದು

ಪಸರಿತ ಲೀಲೆಗಳಾಗಿಸಿ ಚಂದ

ಗೌರವ ತಂದಿಕ್ಕಿ ಗೌರಿಯ ಹೆಣ್ಣು

ಗೌರವೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ತೆರೆಸೆ ಒಳಗಣ್ಣು ||

ತನದೆನಲಿಲ್ಲ ತನದಲ್ಲವೆನಲಿಲ್ಲ

ತಲ್ಲೀನತೆಯವಳ ಜಗ ಮೊಗೆದ

ಅವನಾದ ಕಡು ವಾಸ್ತವ ಕಪ್ಪಾಗಿ

ಅವಳುದ್ದೇಪನ ಲೇಪನ ಹೊಳಪು ||

ಗರಿಯುಟ್ಟ ಕೊಳಲಿತ್ತ ಗಾನ ರಮ್ಯ

ಗಾಯನ ನಾಟ್ಯ ಮೋದಾಮೋದ

ಮರೆಸಿ ಜಗವ ತನ್ನೊಬ್ಬನನಿರಿಸುತ

ಕಪ್ಪುಸೀರೆ ರಾರಾಜಿಸೆ ಬಿಳಿಯಂಚು ||

ಕಪ್ಪಿನ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಿಳಿಯಲಿ ಕರಗುತ

ಬಿಳಿಯ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಕಪ್ಪಲಿ ಲೀನ

ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮರೀಚಿಕೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟೆ ಐಹಿಕ

ಮಾಯಾಜಿಂಕೆ ಹಿಂದೆಮ್ಮ ಪಯಣ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೫.೦೨.೨೦೧೮

(Nagesha Mn)

(Picture source : Internet / social media received via FB friends – thank you 🙏👍😊)

01160. ತಪ್ಪು ಜಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿನ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ?


01160. ತಪ್ಪು ಜಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿನ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ?
___________________________


ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ
ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸು
ತಪ್ಪಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಮುಂಗಡ ಕ್ಷಮಿಸು
ಮುಂದಾಗಬಹುದಾದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಂದೇ !

ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳಿಗೆಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಬದುಕಲು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕೆಳೆ
ತಪ್ಪಾಗದ ಬದುಕೇ ದುಸ್ತರವಾಗಿರೆ
ತಪ್ಪಿಸಲೆಂತು ಒಪ್ಪಿ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು ಮತ್ತೆ !

ಯಾರದೊ ಪರ ಇನ್ನಾರದೊ ವರ
ಯಾರನೋ ಮೆಚ್ಚಿಸೆ ಎಡಬಿಡಂಗಿಯಾಟ
ಸರಿಯಿರಲೆಂತು ಸಕಲ ಮಾಯಾಜಾಲ
ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವರೆಲ್ಲ ..!

ನಿಜಕೂ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ?
ಎಂಬರಿವೆ ಛಿಧ್ರ ಮೂಗಿನ ನೇರದ ಕ್ಷುದ್ರ
ಯಾರ ನ್ಯಾಯದ ತಕಲಿ ನೇಯ್ಗೆ ಸುಸಂಬದ್ಧ
ತಕ್ಕಡಿಗಿಡದೆ ಕ್ಷಮಿಸು ದೊಡ್ಡ ಮನಸೇ ವೃದ್ಧ..!

ಅಮ್ಮನೊ ತಮ್ಮನೊ ಅಪ್ಪನೊ ತಂಗಿಯೊ
ಅಣ್ಣನೊ ಮಗನೋ ಅಕ್ಕನೊ ಮಗಳೊ
ಹೆಂಡತಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಬಂಧು ಕೆಳೆಕೂಟ
ನೀ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು ಮೊತ್ತ !

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೦೩.೦೩.೨೦೧೭

(Picture source: http://photobucket.com/user/andymac23/media/funnydog.jpg.html?filters%5Bterm%5D=funny&filters%5Bprimary%5D=images&filters%5Bfeatured_media%5D=902&filters%5Bsecondary%5D=videos&sort=1&o=4)

00795. ಕಾಲದ್ದೇ ತಪ್ಪು..!


00795. ಕಾಲದ್ದೇ ತಪ್ಪು..!
_____________________

ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದ್ದೇ ತಪ್ಪು..!


ಹಾಳು ಕಾಲದ್ದೇ ತಪ್ಪು…
ತಪ್ಪು ಜಾತಕ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ
ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೆ
ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಯಾರಲ್ಲೊ..

ಏನಾದರು ಮಾಡಿಬಿಡುವೆ
ಅಂದುಕೊಂಡಿದಷ್ಟೆ ಗೊಡವೆ
ಮಾಡಹೊರಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಹನೀಯ ಯಾರೊ
ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಮಿಗಿಸದೆ ಇನಿತು..

ಎಲ್ಲಾ ಅವನದೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ತಪ್ಪು
ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಭೂಮಿ-ಗಗನ
ಕೈ ಹಾಕುವ ಮೊದಲೆ ಯಾರಿಗೊ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಪಚಾರಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಿಲ್ಲ..

ಆದರು ಹುಡುಕಬೇಕಿತ್ತು ಏನಾದರು
ಬಹುಶಃ ಸಿಗುತಿತ್ತೊ ಏನೊ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು
ತುಣುಕಾದರು ಮಿಣುಕಿದರೆ ಸಾಕಿತ್ತು
ಈಗನಿಸಿದರೇನು ? ತಡವಾಗಿದೆ ಬಹಳ..

ಆದರು ನೀನೇ ಹೊಣೆ ಕಾಲ
ಕಾಲವಾಗುವ ತನಕದ ಜಾಲ ನಿನದೆ
ಅತಂತ್ರವಾಗಿಸಿ ನಕ್ಕಿದ್ದು ಬದುಕಿನ ಬರಹ
ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಚರಿತೆ ಕುಹುಕ..

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು.
(Picture source: http://www.yankodesign.com/2010/12/14/once-upon-an-untime/)

00740. ಎಲೇಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೊಣದ ಹೆಣಾ..


00740. ಎಲೇಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೊಣದ ಹೆಣಾ..
_________________________________

ನಿಮ್ಮೆಲೆಲಿ ನೊಣ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ? ಆ ನೊಣ ನೈತಿಕತೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ, ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ?

ಹೆಣ ಬಿದೈತ್ರಿ ಎಲೆಯಾಗೆ
ನೊಣದ ಹೆಣ ಬಿದ್ದೈತೆ ಸತ್ತು..

ನೋಟು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಚೆಲ್ಲಿ
ಬಡಿಸಿದಡಿಗೆ ಗಮ ಗಮ
ಉಣ್ಣೊದೆಂಗ್ರಿ ಬಾಯ್ನೀರು
ನೊಣದ ಹೆಣ ಬಿದ್ದಾ ಮೂಲೆ..

ಹೋಟಲ್ನಾಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ
ಮುಖಕ್ಕೊಡದಂಗೆ ಬಿಸಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು
ಕರ್ದೂಟ ಹಾಕಿದ್ರೂನು
ಪಕ್ಕದ ಎಲೆಗೆ ಹಾರ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು
ಹಾಳು, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆ
ಸಾರಿಗ್ಯಾಕೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಮುಂಡೇದು..

ಬಾಡೂಟ ಬಾವಣಿಕೆ ಹಂದಿ
ಹೊಡೆದ ಮಾಂಸದ ಪಾಲು ಕಡಿದು
ಕರ್ದು ಹುರ್ದ ಸಾಂಬಾರದ ಗಮ
ನೀರೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಯಲಿ ಹಸಿದು
ಎಲೆಗಾಕೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತೋ ಹಾಳ್ನೊಣ
ಹಂದಿಗಂಟಿತ್ತೊ, ವಾಸ್ನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿತ್ತೊ..

ಹಂದಿ ನೊಣ ಎರ್ಡೂ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆ
ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದೇಳಲೆ ಅಂತು ಮನ್ಸು
ತಿನ್ನೊದೆಂಗೆ ನೊಣ ಬಿದ್ದ ಸಾರು ?
ತಡ್ದಿತ್ತ ಏನೋ ಕೈ ಹಿಡ್ದಂಗೆ
ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ನೊಣ ಕ್ಷುದ್ರ ಹೋಗ್ ತಟ್ಟಿಯಿಂದಾಚ್ಗೆ
ಎತ್ತೆಸ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೂ ತಪಸ್ಸು ಮನಸ್ನಾಗೆ..

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಕೂತಿತ್ತು ಜೋಬು
ವಾರಕ್ಕಾಗೋ ಸಾರು ಬಾಡೂಟ ಜಬರ್ದಸ್ತು
ಮೂರ್ಕಾಸಿನ ನೊಣ ಬಿದ್ರೆ ಎಸ್ಯೋದುಂಟಾ ಶಿವನೆ ?
ತಿನ್ನೋ ಜನಕೆಲ್ಲಾನು ಒಂದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾ ?
ಎತ್ತೆಸ್ಯೋ ನೊಣ ಮನಸಿಂದ ಬಸ್ಯಾ
ಕುದಿಸಿರೊ ಸಾಂಬಾರ್ಲಿರಲ್ಲ ರಾಗ ದ್ವೇಸಾ ದೋಷಾ..

ಪೇಪರ್ ಚೂರ್ನಾಗೆತ್ತಿ ನೊಣದಾ ಹೆಣವಾ
ಅಂಗಳ್ದಾಚೆಗೆಸ್ದೆ ಹಂಗೆ ಮಣ್ಮಾಡ್ಬಂದೆ
ಕಂಕ್ಳಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಪಾಕೀಟು ತೆಗ್ದು ಬುಟ್ಕೊಂಡೆ ಕಣಣ್ಣ
ತೇಗೊ ಬಾಡೂಟ ಗಡದ್ದು, ಯಾವ್ನೊಣ, ಯಾರ್ಹೆಣ ?

ಹೆಣಗಳು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವ್ರಿ ಮನದಾಗೆ, ಮನೆಯಾಗೆ
ಎತ್ತೆಸೆದು ಉಣ್ತಾರೆ ಮಂದಿ, ಇದು ತುಟ್ಟಿ ಕಾಲ..

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source: http://www.freepik.com)

00000. ಮನದಿಂಗಿತಗಳ ಸ್ವಗತ – ಪರಿವಿಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿವರ


______________________________________________________________________________

00000. ಮನದಿಂಗಿತಗಳ ಸ್ವಗತ – ಪರಿವಿಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿವರ
______________________________________________________________________________

00140. ಶುಮಾಕರನೆಂಬ ವೇಗದ ವಿಪರ್ಯಾಸ (ಕಿರು ಬರಹ + ಕವನ)

00138. ಎರಡು ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬದುಕು…(ಅನುಭವ + ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ)

00139. ಕಾಲದ ಗಡಿಯಾರ . (ಕಿರು ಬರಹ + ಕವನ)

00137. ಮಳೆಯಾಗವ್ಳೆ ಚೌಡಿ.. (ಕಿರು ಬರಹ + ಕವನ)

00136. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಹಾಳಾಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ..(ಹೊಸದ ತಂದು ಹಳತ ಮರೆತುಬಿಡಿ..)

00135. ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮನ ಸೂತಕ…(ಕಳಚಿದ ಕೊಂಡಿ) (ಕಿರು ಬರಹ + ಕವನ)

00134. ದೇವರು ನಮಗೆ ಹಾಕಿದ ಟೋಪಿ (ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯ) (ಕಿರು ಬರಹ + ಕವನ)

00133. ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನಿಗೊಂದು ಸಲಹೆ (ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಲೆಕ್ಕ) (ಕಿರು ಬರಹ + ಕವನ)

00132. ಅಂಗಜನ ಅಂಗದ ಸದ್ದು … (ಕಿರು ಬರಹ + ಕವನ)

00131. ಮಳೆಯಾಗುತ ಸಾಂಗತ್ಯ…. (ಕಿರು ಬರಹ + ಕವನ).

00130. ರಾಜರತ್ನಂ ನೆನಪಿಗೆ (ಕಿರು ಬರಹ + ಕವನ)

00129. ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ: ಕಣ್ಣೀರಜ್ಜ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು (ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ)

00128. “ಬೀರ” ದೇವರು ಒಳಗಿಳಿದರೆ ಶುರು! (ಕಿರು ಬರಹ + ಕವನ)

00127. ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಪಿಎಸ್ಪಿ (ಬರಹ + ಕವನ)

00126. ನೂರು ಶತಕಗಳ ಸರದಾರ (ಕಿರು ಬರಹ + ಕವನ)

00125. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತದಿ ಪೂಜಾಂಗವಾಗಿಹ ಕಥನ (ಸರಳ ಕಾವ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ)

00124. ಈ ಕೆಮ್ಮೊಣಕೆಮ್ಮು… (ಕಿರು ಬರಹ + ಕವನ)

00123. ತುಳಸಿಗಿಂದು ಸಂಭ್ರಮ (ಕಿರು ಬರಹ + ಕವನ)

00122. ಈ ಸಂಪದ (ಕಿರು ಬರಹ + ಕವನ)

00121. ಮಂಗಳಗ್ರಹಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರಹಕೊಂದು ಕಲ್ಲು (ಕಿರು ಬರಹ + ಕವನ)

00120. ಹುಡುಗಾಟ ಆಡಿದ್ರೆ, ಪಟಾಕಿ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡುತ್ತ? (ಕಿರು ಬರಹ + ಕವನ) (04.11.2013)

00119. ದೀಪೋತ್ಸಾಹಂ ಭುವಂಗತೆ.. (ಬರಹ + 2 ಕವನ) (02.11.2013)

00118. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮನವಿ : ಪದಗಳಿಗಾಗುತ ದನಿ (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ) (01.11.2013)

00117. ಗುಜರಾತಿನ ಮೋಡಿ, ಪಟೇಲರ ಹಾಡಿ (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00116. ‘ಐ’ಗಳ ಪುರಾಣ – 03 …’ಐ’-ಪೋನು, ಪಾಡು, ಪ್ಯಾಡುಗಳ ಪಾಡಿನ ಹರಟೆ, (ಪ್ರಬಂಧ + ಲೇಖನ + ಕಥನ + ಹರಟೆ + ಅನುಭವ)

00115. ಮಂಡೋದರಿ, ನಿನಗ್ಯಾಕಿ ಪರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ..? (ಕವನ + ಬರಹ) (WIP)

00114. 00114. ಸಮಾನಾಂತರ ಚಿಂತನಾ ಚಿತ್ತ (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00113. ಹಾಸ್ಯದಲೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಪೂರ್ತಿ, ಸಿದ್ದಹಸ್ತ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00112. ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರನ ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತ….(ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00111. ಖೈರುದ್ದೀನನಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿ…(ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00110. ಸಿಂಗಪುರ್ ಈಸ್ ಏ ಫೈನ್ ಸಿಟಿ…(ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00109. ಆಯುಧ ಪೂಜೆ, ವಿಜಯದಶಮಿ (2) (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00108. ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸೆ (ಮಹಾನವಮಿ) (01) (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00107. ಪಾತ್ರಗಳೆ ರಾಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ ವಂದನ ! (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00106. …..ನಿನ್ನ ನೆನಸುತ್ತೇನೆ ! (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00105. ಯಾರದು ಮುಂದಿನ ಪಾಳಿ? (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00104. ಕೂರ್ಮಾವತಾರ : ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನೊಬ್ಬನ ಅನುಭವ, ವಿಮರ್ಶೆಯ ಒಳನೋಟ (ಅನುಭವ + ವಿಮರ್ಶೆ + ಬರಹ)

00103. ಯಾರ ಗೆಲುವು – ‘ಛಿಧ್ರವೋ, ಸಮಗ್ರವೋ? (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00102. ಪಂಚ್ಲೈನ್ ‘ಪಂಚೆ’ ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣ.. (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00101. ಯಾರು..? (ಚಿಣ್ಣರ ಹಾಡು) (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00100. ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ‘ಶರ್ಲಾಕ್ ಹೋಂ’ “ಎನ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ” ನೆನಪಲಿ ..(ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00099. ಕೆಂಪೇಗೌಡರೆ ಬನ್ನಿ ಹೀಗೆ ……(ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00098. “ಮುದ್ದಣ್ಣ ಮನೋರಮೆ ಕಲಿತ ಚೀನಿ ಭಾಷೆ – 02” (ಭಾಗ – 02) (ಹಾಸ್ಯಬರಹ + ಹರಟೆ + ವ್ಯಂಗ್ಯ)

00097. ತೊಡಕುಗಳನು ಬಿಡಿಸಲು “ತೊಡಕಿನ ಸಿದ್ದಾಂತ – 04” – (ತೊಡಕು ಸಿದ್ದಾಂತ) (ತಾಂತ್ರಿಕ + ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು + ವ್ಯವಸ್ಥೆ )

00096. ತೊಡಕುಗಳನು ಬಿಡಿಸಲು “ತೊಡಕಿನ ಸಿದ್ದಾಂತ – 03” – (ತೊಡಕು ಸಿದ್ದಾಂತ) (ತಾಂತ್ರಿಕ + ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು + ವ್ಯವಸ್ಥೆ )

00095. ತೊಡಕುಗಳನು ಬಿಡಿಸಲು “ತೊಡಕಿನ ಸಿದ್ದಾಂತ – 02” – (ತೊಡಕು ಸಿದ್ದಾಂತ) (ತಾಂತ್ರಿಕ + ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು + ವ್ಯವಸ್ಥೆ )

00094. ‘ಐ’ಗಳ ಪುರಾಣ – 02 …’ಐ’-ಪೋನು, ಪಾಡು, ಪ್ಯಾಡುಗಳ ಪಾಡಿನ ಹರಟೆ, (ಪ್ರಬಂಧ + ಲೇಖನ + ಕಥನ + ಹರಟೆ + ಅನುಭವ)

00093. ಅಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ…(ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00092. ಗಜಾನನ ಗಜ-ಮೂಷಿಕಾಸುರ ಕಥೆ (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00091. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಮಸ್ತೆ..(ಪೂಚಂತೆ ಯಾರಂತೆ?) (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00090. ಅವರಿತ್ತ ಜೀವನ ಭಿಕ್ಷೆ (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00089. ಶ್ರಾವಣ (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00088. ಮಿನುಗುತಾರೆ, ಗುನುಗುತ್ತಾರೆ… (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00087. ಡಾಲರ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00086. ಗೋಕುಲದಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ , ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ.. (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00085. ಜಲಚಕ್ರ (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00084. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00083. ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ವರ (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00082. ಭಾರತಿಮನ, ಭಾರತಿತನ! (ಕವನ)

00081. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರದ ದಿನ…. (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00080. ನಿಯತಿಯ ಶಿರ (ಕವನ)

00079. ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾವು-ನೀವಾ ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾ? (ಚಿಂತನೆ + ಲೇಖನ + ವಾಸ್ತವ )

00078. ಕಟ್ಟುವ ಬನ್ನಿ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪೀಳಿಗೆ (ಚಿಂತನೆ + ಅಂಕಣ: ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ (ಕನ್ನಡ ಸಂಘ)+ ಲೇಖನ + ಸಿಂಚನ)

00077. ಮೋಡ ಚುಂಬನ..ಗಾಢಾಲಿಂಗನ.. (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00076. ಎರಡು ಆಷಾಡ ಗೀತೆಗಳು (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00075. ಪುಟ್ಟನ ಅಳಲು .. (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00074. ಕಲಿಯಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಿಡುವು? (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00073. ದೆವ್ವ ಭೂತದ ಭೀತಿ! (ಕವನ)

00072. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕರ ಬಾಡಿಗೆ ತರ..! (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00071. ಅಸಂಗತ..! (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00070. ಹೆಣ್ಮನದ ಹವಾಗುಣ….! (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00069. ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟು…! (ಬಿಟ್ಟು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟು..) (ಕವನ + ವಾಸ್ತವ)

00068. ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ ಕಾಕ , ರೀಟೇಲಲಿ ಅಕ್ಕಿ..! ( ಕವನ + ವಾಸ್ತವ)

00067. ಧೂಮಸ್ನಾನ….! (ಕವನ + ವಾಸ್ತವ)

00066. ಧೂಮ-ಸಾಹಿತ್ಯ…! (ಕವನ + ವಾಸ್ತವ)

00065. ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಲೆಕ್ಕ (ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ವಾಗ್ವಾದ – ಪೂರ್ವಾರ್ಧ: ಲಘು ಹಾಸ್ಯದ ಧಾಟಿ) (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00064. ಗಂಗಾವತಾರಣ (ಗಂಗಾ + ಅವತಾರ + ರಣ) (ಕವನ + ಬರಹ + ವಾಸ್ತವ + ಪೌರಾಣಿಕ)

00063. ಗಂಗಾವತರಣ…! (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00062. ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಹಾಡು (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00061. ಈ ಅಪ್ಪಗಳು (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00060. ಸಾವೆಂಬ ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ….!

00059. ನಿರಂತರ ಕುಣಿತ! (ಕವನ)

00058. ಗುಂಪಿನೊಳಗವಿತಿದೆಯೆ ವರ್ಣ? (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00057. ಈ ದಿನ ತನು ಮನ ಭಾವ….! (ಕವನ)

00056. ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡದ ಮದ್ದು (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00055. ಏಕಾಂತದ ಏಕಾಂತ…! (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00054. ಈ ಅಮ್ಮಗಳು (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00053. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ! (ಕವನ)

00052. ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯ..! (ಈ ಅಂಡ ಪಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಶೇಷ ಭಾಗ) (ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00051. ಈ ಅಂಡ ಪಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ …(ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00050. ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿಗೇಕೊ ಮುನಿಸು…(ಕವನ + ಕಿರು ಬರಹ)

00049. ಯುಗಾದಿಯಾಗಲಿ ಜಾಗತಿಕ…! (ಕವನ)

00048. ಒತ್ತಡಗಳ ಬೆತ್ತ ! (ಕವನ)

00047. ಸುಖಕಿರುವ ಅವಸರ….! (ಕವನ)

00046. ತ್ಸುನಾಮಿ ಹೊತ್ತಲಿ…(ಕವನ)

00045. ಗುಬ್ಬಣ್ಣನ ಸ್ವಗತಗಳು (ಚುಟುಕಗಳು)

00044. ಮುಗಿದರೆ ಇಹ ವ್ಯಾಪಾರ…..(ಕವನ)

00043. ಮಾತಿಗೊಬ್ಬರ ….(ಕವನ)

00042. ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾಮಾಮೃತ ತುಂಬಿದ ವಚನಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ವರದಿ) (ಕನ್ನಡ ಸಂಘ + ವರದಿ + ಲೇಖನ)

00041. ‘ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ’ದ ಕಬ್ಬಿಗ ತೋಟದಲ್ಲರಳಿದ ಡಬ್ಲ್ಯು. ಬಿ. ಏಟ್ಸನ ಕವನ : ನನ್ನ ಮೊದಲ ಅನುವಾದದ ಯತ್ನ..(ಕವನ + ಬರಹ)

00040. ಆಗ್ನೇಯೇಷ್ಯಾದ ಹಣ್ಣಿನ ರಾಣಿ – ‘ಮಾಂಗಸ್ಟೀನ್’! (ಹಣ್ಣುಗಳ ಪರಿಚಯ + ಲಘು ಹಾಸ್ಯ)

00039. “ಮುದ್ದಣ್ಣ ಮನೋರಮೆ ಕಲಿತ ಚೀನಿ ಭಾಷೆ – 01!” (ಹಾಸ್ಯಬರಹ + ಹರಟೆ + ವ್ಯಂಗ್ಯ)

00038 – ಹೊಸ (ಹಳೆ) ರುಚಿ: “ಹಸಿ-ಹುಳಿ” (ಹೊಸ ರುಚಿ + ಲಘು ಹಾಸ್ಯ)

00037 – ರುಚಿಗೆ ರಾಜಾ, ವಾಸನೆಯೆ ಗಾರ್ಬೇಜಾ! (ಹಣ್ಣುಗಳ ಪರಿಚಯ + ಲಘು ಹಾಸ್ಯ)

00036 – ಈ ಕೆಂಪಮ್ಮನ ಹೆಸರೆ ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ರೂಟು, ನೋಡಲೆ ಸೊಗಸು ಅವಳಾಕಿದ ಸೂಟು! (ಹಣ್ಣುಗಳ ಪರಿಚಯ + ಲಘು ಹಾಸ್ಯ)

00035 – ಜುಟ್ಟಿನ ಬಟ್ಟೆ ಹೊದ್ದ ‘ಕೇಶೀರಾಜ’, ಮುತ್ತಿನ ಬಣ್ಣದ ‘ರಂಬೂತಾನ್’ ಹಣ್ಣೆ ಖನಿಜ! (ಹಣ್ಣುಗಳ ಪರಿಚಯ + ಲಘು ಹಾಸ್ಯ)

00034 – ವಿಷಾಪಹಾರಿ ‘ಡ್ರಾಗನ್ನಿನ ಕಣ್ಣು’, ಈ ರುಜಾಪಹಾರಿ ‘ಲೊಂಗನ್’ ಹಣ್ಣು! (ಹಣ್ಣುಗಳ ಪರಿಚಯ + ಲಘು ಹಾಸ್ಯ)

033A – ಸಿಂಗಾಪುರದ “ಹಾವ್ ಪಾರ ವಿಲ್ಲಾ” ದೃಶ್ಯ ಕಲಾ ತೋಟ! (photos) (ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಪರಿಚಯ + ಪ್ರವಾಸ ಅನುಭವ)

033 – ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿನ ಚೀಣಿ ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯ “ಹಾವ್ ಪಾರ್ ವಿಲ್ಲಾ” ( ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಪರಿಚಯ + ಪ್ರವಾಸ ಅನುಭವ + ಲಘು ಹಾಸ್ಯ)

00032 – ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೀಜ, ಸಸಿ ಮತ್ತು ವೃಕ್ಷಗಳ ನೀತಿ ಭೋಧಕ ಕಥೆ (ಆಧುನಿಕ ಪುರಾಣ ಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ)! (ಆಧುನಿಕ ನೀತಿ ಭೋಧೆ + ವಿಡಂಬನೆ + ವ್ಯಂಗ್ಯ)

00031 – ಅಪೂರ್ವ ಕವನದ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ಕವಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾತು (ಲೇಖನ + ಬರಹ + ಪ್ರಬಂಧ + ಕವನ + ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ )

00030 – ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ: ಮಾವೋನ ಕೊನೆಯ ನರ್ತಕ (ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ)

00029. ಇರುವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ತುಂಡು ರೊಟ್ಟಿಯ ಕಥೆ! (ಆಧುನಿಕ ನೀತಿ ಭೋಧೆ + ವಿಡಂಬನೆ + ವ್ಯಂಗ್ಯ)

00028. ಸಿಂಗನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಸಿಂಗನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ! – ಸಿಂಗಾರ ಉತ್ಸವ 2013 (ಕನ್ನಡ ಸಂಘ + ವರದಿ + ಲೇಖನ )

00027. ಗುಬ್ಬಣ್ಣನ ಯೂನಿವೆರ್ಸಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ! (ಭಾಗ – 02) (ಹಾಸ್ಯಬರಹ + ಹರಟೆ)

00026. ಗುಬ್ಬಣ್ಣನ ಯೂನಿವೆರ್ಸಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ! (ಭಾಗ – 01) (ಹಾಸ್ಯಬರಹ + ಹರಟೆ)

00025. ಸರಿಯಪ್ಪಾ ಸಾಕು ಬಿಡು ಕಲಿಸಿದ್ದು ಸುಗ್ಗಿ, ಉರು ಹೊಡೆದೇ ಕಲಿವೆ ನಾ ಕನ್ನಡದ ಮಗ್ಗಿ! ( ಲಘು ಹಾಸ್ಯ + ಕಥನ + ಅನುಭವ)

00024. ಜತೆ ನೀ ಕಾಡಿಗೆ , ಹೋಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ ಊರ್ಮಿಳೆ? (ಬರಹ + ಕಾವ್ಯಬರಹ + ಪೌರಾಣಿಕ + ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ + ಪಾತ್ರ)

00023. ಶೂರ್ಪನಖಿ, ಆಹಾ! ಎಂಥಾ ಸುಖಿ! (ಬರಹ + ಕಾವ್ಯಬರಹ + ಪೌರಾಣಿಕ + ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ + ಪಾತ್ರ)

00022. ದುರಂತ ನಾಯಕಿ ಸೀತೆಯ ಬದುಕು………! (ಬರಹ + ಕಾವ್ಯಬರಹ + ಪೌರಾಣಿಕ + ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ + ಪಾತ್ರ)

00021. ಶ್ರೀ ರಾಮನಿಗೇನಿತ್ತನಿವಾರ್ಯ….? (ಬರಹ + ಕವನ + ಪೌರಾಣಿಕ + ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ + ಪಾತ್ರ)

00020. ಈ ದಿನ ಜನುಮದಿನಾ…..! (ಬರಹ + ಕವನ + ನೆನಪು + ಭಾವನೆ)

00019. ‘ಐ’ಗಳ ಪುರಾಣ – 01….’ಐ’-ಪೋನು, ಪಾಡು, ಪ್ಯಾಡುಗಳ ಪಾಡಿನ ಹರಟೆ, (ಪ್ರಬಂಧ + ಲೇಖನ + ಕಥನ + ಹರಟೆ + ಅನುಭವ)

00018. ಸಿಂಗಪೂರ ಸುತ್ತಾಟ, ಊಟ – ಸಿಕ್ಕಿತ ಕನಿಷ್ಟ ರೋಟಿ, ಪರಾಟ..? (ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವ + ಕವನ + ಲಘು ಹಾಸ್ಯ )

00017. ಹುಡುಕೂ, ವರ್ಷದ್ಹುಡುಕು ..! (ಹಬ್ಬ + ಹರಿದಿನ + ಸಂಪ್ರದಾಯ + ಬರಹ + ಲೇಖನ)

00016. ಅಂತರಂಗದಂತಃಪುರದ ಕದಪದ ಮನದನ್ನೆಯರು…! (ಬರಹ + ಕವನ + ಅನುಭವ + ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ + ಲಘು ಹಾಸ್ಯ)

00015 – ತರ ತರ ಋತು ಸಂವತ್ಸರ……ಹಳತೊಸತು ಮೇಳೈಸಿತೊ ಬೆರೆತು! (ಹಬ್ಬ + ಹರಿದಿನ + ಸಂಪ್ರದಾಯ + ಬರಹ + ಕವನ)

00014 – ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ್ಸಿನ ಕಪ್ಪು ಬಾಲದಮಚ್ಚೆ….! (ನೀಳ್ಗಾವ್ಯ + ಕಾವ್ಯ + ಪೌರಾಣಿಕ)

00013 – ಹಾರುತ ದೂರಾದೂರ…..! (ಅನುಭವ + ಪ್ರಬಂಧ + ಹಾಸ್ಯಲೇಖನ + ಲಘು ಹಾಸ್ಯ)

00012. ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯೆಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟವಿರಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ! (ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ + ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು + ವ್ಯವಸ್ಥೆ + ವಾಸ್ತವ)

00011. ಲಘು ಪ್ರಬಂಧ: ನನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ಹುದ್ದೆ…! (ಅನುಭವ + ಪ್ರಬಂಧ + ಹಾಸ್ಯಲೇಖನ + ಲಘು ಹಾಸ್ಯ)

00010. ವಿಮರ್ಶೆ : ಕವನ ಸಂಕಲನ: “ಅಂತರ ಹಾಗು ಇತರ ಕವನಗಳು” ಕವಿ: ವಸಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

00009. ತೊಡಕುಗಳನು ಬಿಡಿಸಲು “ತೊಡಕಿನ ಸಿದ್ದಾಂತ – 01” – (ತೊಡಕು ಸಿದ್ದಾಂತ) (ತಾಂತ್ರಿಕ + ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು + ವ್ಯವಸ್ಥೆ )

00008. ಆ “ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಲ್ಲೆ” ಯರ ನೆನೆನೆನೆದು…..(03) (ಬರಹ + ವಿಡಂಬನೆ + ಲೇಖನ)

00007. ಆ “ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಲ್ಲೆ” ಯರ ನೆನೆನೆನೆದು…..(02) (ಬರಹ + ವಿಡಂಬನೆ + ಲೇಖನ)

00006. ಆ “ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಲ್ಲೆ” ಯರ ನೆನೆನೆನೆದು…..(01) (ಬರಹ + ವಿಡಂಬನೆ + ಲೇಖನ)

00005. ಮೆಲ್ಲುಸಿರೆ ಸವಿಗಾನ….! (ಬರಹ + ಭಾವನೆ + ವಿಮರ್ಶೆ)

00004. ಗಮನೇಶ್ವರಿಯ ಗಮಕ, ವಯಸ್ಸಿನಾ ಮಯಕ…! (ಬರಹ + ಅನುಭವ)

00003. ನೀನೋದಿದ ವಿದ್ಯೆಗೆಲ್ಲಿಡುವೆ ನೈವೇದ್ಯ? (ಲೇಖನ)

00002. ಏನಾಗಿದೀದಿನಗಳಿಗೆ? (ಲೇಖನ)

00001. ಮೊದಲ ಬ್ಲಾಗ್ – ಮನದಿಂಗಿತಗಳ ಸ್ವಗತ! (ಬರಹ + ಕವನ)