01688. ನಕ್ಕುಬಿಡೆ


01688. ನಕ್ಕುಬಿಡೆ

_____________________

ನಕ್ಕುಬಿಡೆ ಮನಸಾರೆ

ದುಃಖವಿರದವರಾರೆ ?

ನಗೆಯರಳಿಸೆ ಮನ ಮಲ್ಲೆ

ಸಮತೋಲಿಸಲದೆ ಮೊದಲೆ ||

ಯಾಕ್ಹೀಗೆ ಬಿಕ್ಕುವೆ ಬಿಡುಬಿಡು

ಸಂತೈಸೆ ಬಹರಾರು ನೋಡು

ಗಡುವಿಲ್ಲ ಸುಖದುಃಖ ಬಿಡದು

ಒಂದರ ತರುವಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ||

ಬಂದವರ ಮಾತಿನ ನಿಂದೆ

ಹುನ್ನಾರವೇನಿದೆಯೊ ಹಿಂದೆ

ಛಲ ಬಿಡದೆ ಕುಗ್ಗದೆ ನೀ ನಿಲ್ಲೆ

ತೊಡು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ವಿಷಾದವ ಗೆಲ್ಲೆ ||

ಕಾಣಲೆಂದು ನೋವಿನ ಗಿರಣಿ

ಬಂದಾಗುವರು ಚಕಿತ ಸರಣಿ

ನಗುವನುತ್ಪಾದಿಸೆ ಮನ ಕಾರ್ಖಾನೆ

ನೋವ ಮರೆಸಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತಂತಾನೆ! ||

ನಕ್ಕುಬಿಡೆ ಮೆಲ್ಲ, ಆಗಲಿ ಕಿಲಕಿಲ

ಮಾರ್ಜಾಲ ಜಗವನೇಮಾರಿಸೆಜಾಲ

ನೀನಾಗು ನೀನು, ನಿನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೆ

ಬರುವ ಜನಕೆ ನಾಯಕಿ, ನೀನಾಗಿ ಲೇಸೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೨.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media)