00851. ವರ ಲಕುಮಿಗೆ ನಮಿಪೆ..


00851. ವರ ಲಕುಮಿಗೆ ನಮಿಪೆ..
_______________________

ವರದ ಹಸ್ತೆ, ನಮಿಪೆ ಮಾತೆ
ದಿನ ನಿತ್ಯ ಸ್ತುತೆ, ವರದಾತೆ
ನಿರಂತರ ಧನ ಕನಕ ಭಾಗ್ಯ
ನೀಡುತೆ ಪೊರೆವ ಅನ್ನದಾತೆ ||

ಹಿಡಿದ ಕೊಡ ತುಂಬಿ ಅಕ್ಷಯ
ಧಾರೆಯೆರೆದು ಸತತ ಐಶ್ವರ್ಯ
ಯಾರಿಗುಂಟು, ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಸಕಲ ?
ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡೆ ಐಸಿರಿಯ ಭಾಗ್ಯ ||


ಹರಿ ಸೇವೆಗೆ ನಿಂತವಳ ಧ್ಯಾನ
ಇಂದೇಕೋ ಭುವಿಯತ್ತ ಗಮನ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕರೆದಿರೆ ತಾಯ
ಹಿಗ್ಗುತ ಲಕುಮಿ ಆಲಿಸಿ ಗುಣಗಾನ ||

ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಇಷ್ಟರೂಪ ತೊಟ್ಟು
ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕಲಶ ಬೊಟ್ಟು
ಸಂಪತ್ತಲೆ ಪೂಜೆ ನಿನ್ನಡಿಗಿಟ್ಟು ಶಿರ
ನೈವೇದ್ಯ ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಗಟು ||

ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಕಾಯೆ ಅನವರತ
ಆರಾಧಿಸಿಹರು ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಯುತ
ಪೂರೈಸುತ ನಿನ್ನ ಭಕುತರ ಮನದ
ಸರ್ವದಾ ಸುಖ ಸೌಖ್ಯದಾ ಇಂಗಿತ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

ಚಿತ್ರಗಳು : ಅಂತರ್ಜಾಲ