00191. ಗೆಲುವಿಗೆ ನೂರೆಂಟು ಮಾತಾಪಿತ, ಸೋಲು ಮಾತ್ರ ಅನಾಥ !


00191. ಗೆಲುವಿಗೆ ನೂರೆಂಟು ಮಾತಾಪಿತ, ಸೋಲು ಮಾತ್ರ ಅನಾಥ !
____________________________________________

ಈ ಮಾನವ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಆಳವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಮಾಣ ಚಿಕ್ಕದಿರಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ, ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾಮೂಲಿ ಗಿರಾಕಿ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ….

https://nageshamysore.wordpress.com/00191-%e0%b2%97%e0%b3%86%e0%b2%b2%e0%b3%81%e0%b2%b5%e0%b2%bf%e0%b2%97%e0%b3%86-%e0%b2%a8%e0%b3%82%e0%b2%b0%e0%b3%86%e0%b2%82%e0%b2%9f%e0%b3%81-%e0%b2%ae%e0%b2%be%e0%b2%a4%e0%b2%be%e0%b2%aa%e0%b2%bf/

ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ / ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
Thanks & Best Regards / Nagesha Mysore
WeBlog site: nageshamysore.wordpress.com