01651. ಜರಾಸಂಧ ಪ್ರೀತಿ..


01651. ಜರಾಸಂಧ ಪ್ರೀತಿ..

____________________________

ಎದೆ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳುವೆ ಸತ್ಯ

ನೀನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತ

ಬೆರಳ್ಹಾಕಿದೆ ಎದೆಗೂ ಗೀಟು

ದಾಟಲಿಲ್ಲ ಮನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ||

ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳುವೆ ಸತ್ಯ

ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರಾರಿಲ್ಲವಲ್ಲಿ

ನಿನಗಷ್ಟೆ ನುಡಿದ ಬಿದಿರ ಕೊಳಲು

ನೀನಷ್ಟೆ ಕೇಳೊ ಮೋಹನ ರಾಗ ||

ಯಾಕೊ ಮಾತಷ್ಟೆ ಭಾಗ್ಯ

ಬರಿದಾಗಿ ಸದ್ದಿನೊಡಲು

ಎದೆಯೊಳಗೊತ್ತರಿಸಿ ಕೂತೇನು

ತುಂಬಲಿಲ್ಲ ಮಡಿಲು ಪ್ರೀತಿ ಕಡಲು ||

ತತ್ತರಿಸಿಯು ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ

ಒತ್ತರಿಸಿ ಮಾತಿಗು ಮೌನ

ನಿನಗಿತ್ತರು ಅಪಾರ ಸಾಗರ

ಕ್ಷಮಿಸೆ ಸುತ್ತಾ ಲವಣದ ಕಡಲು ! ||

ಸಾಗರ ಸರೋವರವೆ

ಎದುರು ಬದುರಿನ ಪಥವೆ

ಸೀಳಿ ಜರಾಸಂಧ ಪ್ರೀತಿ ಗೌಣ

ಕಡಿದರು ಭಾಗ ಸೇರದ ಕರ್ಮ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೪.೦೩.೨೦೧೮

(Pic: from a FB post of Shylaja Ramesh – thanks madam 🙏👍😊)

01394. ಪ್ರೀತಿ ಕುಲುಮೆಯಲಿ..


01394. ಪ್ರೀತಿ ಕುಲುಮೆಯಲಿ..
____________________________


ಬದುಕಿನಾ ಕುಲುಮೆ
ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಒಲುಮೆ
ಇನ್ನೂ ಬತ್ತದ ಚಿಲುಮೆ
ಉರುವಲು ಪ್ರೀತಿ ಕಾವಲು ||

ಬಾಳಿನಲದೆ ಹೊಡೆತ
ನಮ್ಮನ್ನೂ ತಟ್ಟುತ್ತ
ಕಾಡಲ್ಹೊರಟ ಹೊತ್ತು
ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯದೆ ಕಾಯ್ದಿತ್ತು ||

ಅಡೆತಡೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ
ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ತಾರುಣ್ಯ
ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹೊಡೆತ
ನಮ್ಮ ಮೊನೆಚಾಗಿಸಿ ಸಲಹಿತ್ತ ||

ಇಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕು
ನಮ್ಮ ಲಹರಿಯ ಪಲುಕು
ನೆಲೆಗೆ ಊರು ತಲೆಗೆ ಸೂರು
ಹೇಳು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿವವರಾರು ? ||

ಸುಖದ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕದೆ
ಸುಖಿಸುವ ಬಾಳುವೆ ನಮದೆ
ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ?
ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಕಂತೂ ಎಣೆಯಿಲ್ಲಾ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
(Nagesha Mn)
(Picture from Internet / social media , sent by Mohan Kumar D M 😍🙏😊 thanks a lot again Mohan sir🙏👍)

02102. ಪ್ರೀತಿ


02102. ಪ್ರೀತಿ
______________

ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ
ತುಂತುರು
ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೆ
ಪ್ರವಾಹ
ಬಿಡದೆ ಸುರಿದರೆ
ಮುಸಲಧಾರೆ
ಸರಿ ಸುರಿಯದಿದ್ದರೆ
ನೆಲದ ಹಾತೊರೆ
– ಪ್ರೀತಿ !

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೦೭.೦೭.೨೦೧೭

00798. ಕೇಳದ ಕರೆ, ಹೇಳದ ಹೊರೆ…


00798. ಕೇಳದ ಕರೆ, ಹೇಳದ ಹೊರೆ…
______________________________

ಯಾವಾಗಲೊ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಸಾಲುಗಳು; ಭಾವನೆಗಳು ಫ್ರೆಷ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಯುವ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಸೀತೆಂದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ 😊


ಕಳೆದು ಹೋದರು, ಎಷ್ಟೊ ವರ್ಷಗಳೆ
ಕಿವಿಗಿನ್ನು ಹಸಿರೇ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಕರೆ || ೦೧ ||

ನೀ ಚಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ, ನಾ ಬಂದೆ ಸದ್ದಲೆ
ಎದೆ ಬಡಿತ ಖಾತ, ಸತತ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿತ್ತ || ೦೨ ||

ನಿನ್ನ ಕುಡಿ ನೋಟ, ಅದುರೆ ಮಿಂಚಿನಲುಗಾಟ
ಚಕೋರಿ ಚಂದ್ರಮ, ಹಿಂಬಾಲಿಸೊ ಸಂಭ್ರಮ || ೦೩ ||

ನೀ ಬಾಯ್ಬಿಡದೆ ಕರೆದೆ, ನಾನೇಕೊ ಹಿಂಜರಿದೆ
ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಸಾಲದೆ, ದೂರ ದೂರವೆ ಉಳಿದೆ || ೦೪ ||

ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಜ್ಞೆಗೆ, ನಾ ನಕ್ಕ ಪೆಚ್ಚು ನಗೆ ಬಗೆ
ಅರಿವಾಗದ ಮೌಢ್ಯದೆ, ಅರಿತೂ ದೂರಕೆ ಸರಿದೆ || ೦೫ ||


ಬರೆದೆ ಪತ್ರವ ರಾಶಿ, ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪ್ರೇಮ ಕಾಶಿ
ಕೊಡದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಳಚೆ, ಹುಳಿದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಪೇಚೆ || ೦೬ ||

ನೀ ಕರೆದೆ ಜತೆಗೋದೆ, ಕಲಿತೂ ಕಲಿಯದಾದೆ
ಮೌನದ ಭಾಷೆ ಬರದೆ, ಬೆಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ತಿರಿದೆ || ೦೭ ||

ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಧೈರ್ಯ, ಹೇಳುವ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ
ಆದದ್ದಾಗಲಿ ಛಲದಲಿ, ಹೇಳಿರೆ ನಿನ್ನೊಲವಲ್ಲಿ || ೦೮ ||

ಈಗ ಯಾವುದೊ ತೀರ, ಕುಡಿದು ಬೇಡದ ನೀರ
ದಿನ ದೂಡುತ ಹುನ್ನಾರ, ಕಡಿದಿದ್ದೇನು ಅಗೋಚರ || ೦೯ ||

ನನ ತಪ್ಪೊ ನಮ ತಪ್ಪೊ, ನಿನ್ನ ಸಿರಿ ಸುಖ ಬೆಪ್ಪೊ
ಈಗಲೂ ಕರೆದಿದೆ ಮುರಳಿ, ಕಿವಿಯೆದೆಯಲಿ ಮರಳಿ || ೧೦ ||


– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source 1,2 : http://m.wikihow.com/Express-Your-Feelings)

(Picture source 3: http://quotesgram.com/express-your-feelings-quotes/)

00783. ಮರೆತೇ ಹೋಗಿತ್ತು..(Sunday Green – Like Monday Blues😜)


00783. ಮರೆತೇ ಹೋಗಿತ್ತು…
_____________________
(Sunday Green – Like Monday Blues😜)


ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ..
ಕರ ಹಿಡಿದಾ ಹೊತ್ತು
ಯಾರ ಹಸ್ತ ಯಾರದು ?
ಮರೆತೇ ಹೋಗಿತ್ತು !

ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ..
ಬೆಸೆದ ಬೆರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಯಾವುದ್ಯಾರು ಬರೆದ ಕವಿತೆ
ಮರೆತೇ ಹೋಗಿತ್ತು !

ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ..
ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದಾ ಬಿರುಸು
ನಾವು ಅರ್ಧನಾರಿ-ನಾರೀಶ್ವರರಲ್ಲ
ಮರೆತೇ ಹೋಗಿತ್ತು !

ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ..
ತುಟಿ ಬೆರೆಸಿದ ಲಾಲಿತ್ಯ
ಮಾತಿಗೆ ಬಿಡದು ಚುಂಬನ
ಮರೆತೇ ಹೋಗಿತ್ತು !

ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ..
ನೀ ಜತೆಯಾಗಿದ್ದಾ ಹೊತ್ತು
ಅವರಾರದೊ ಭೇಟಿಯ ಹೊತ್ತು
ಮರೆತೇ ಹೋಗಿತ್ತು !

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source : http://favim.com/image/2617767/)

00777. ಎಲ್ಲ ಮೀರಿದ ಗೆಳತಿ ನೀ…


00777. ಎಲ್ಲ ಮೀರಿದ ಗೆಳತಿ ನೀ…
________________________________

ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪುರುಷ ಬರೆದ ಪುರವಣಿ, ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವದ ಉರವಣಿ…ಪ್ರಕೃತಿ ಹೆಣ್ಣೊ, ಹೆಣ್ಣೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊ ? ಪುರುಷನ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಅವಿರತ..

ಎಲ್ಲ ಮೀರಿದ ಗೆಳತಿ ನೀ…
________________________________


ನೀನೆ ಭುವಿಯಾಗಿರುವೆ ಗೆಳತಿ, ಭುವನ ಸುಂದರಿ ಸಖಿ
ಧರಣಿ ಮಿಡುಕಿದಳೇಕೊ, ಗಣಿಸುತಲಿ ನಿನ್ನನೆ ಸವತಿ
ಚಂದ್ರಮನ ಮೊಗದಲದೇನೊ, ಅಸಹನೆ ಸಿಡುಕು
ಚಂದ್ರಮುಖಿ ನಿನ್ನ ವದನ, ತಂದಂತೇನೊ ಕೀಳರಿಮೆ !

ಕ್ಷಮಯಾ ಧರಿತ್ರಿ ನೀ, ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು ಅವನೀ ಪಾಡು
ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟವಳ, ಬೆತ್ತಲೆ ಸಹಜ ಸಿಟ್ಟು
ವರ್ಷಾಂತರಗಳ ವಯೋವೃದ್ಧೆ, ನಿನ್ನಂತಹ ತರುಣಿ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಹಜ, ನೆನಪಾಗದಿಹುದೇ ಪ್ರಾಯ…?

ಇನ್ನು ಶಶಿಯ ಮಾತು ಬಿಡು, ಮೊದಲೇ ಮಂಕಾಗಿ
ಎರವಲು ದ್ಯುತಿಗೆ ಕಾದು, ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿ ಹಗಲಿರುಳು
ಮಾಸಕೊಮ್ಮೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ
ನಿತ್ಯ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಮೊಗದ, ನಿನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಸೂಯೆಯೆ..!

ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ನಗೆಯ ಕಾಂತಿಗೆ, ಸೋತು ಸುಸ್ತಾಗಿ ರವಿ
ನಗುವನ್ನೇ ಮರೆತ ಮಂಕು, ದೀಪವಾಗಿ ಮೋಡದಲಿ
ಮರೆಯಲಡಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ, ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾನವನು
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಫಲ, ಯತ್ನದಲಿ ಇಣುಕಿ ನಿರಾಶೆ..

ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ರಹ ತಾರೆ ನೀಹಾರಿಕೆ, ನೆರೆದಿವೆ ಕುತೂಹಲ
ಏನೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅದ್ಭುತ? ಎಂದೆನ್ನುತ ಬಣ್ಣಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನೆ
ಚಲನೆಯ ಮರೆತಂತೆ, ನಿನ್ನ ರೆಪ್ಪೆಯ ಅದುರಲಿ ಕರಗಿ
ನಿನ್ನೆ ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿಯ, ಮೂಲಬೀಜವೆಂದು ಅರಾಧಿಸಿವೆ..

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source: http://www.freestockphotos.name/wallpaper/2120/woman-with-painted-birds-and-butterflies-images-photography.html)

00774. ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಮುಸಕಲಿಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಕಥೆ..


00774. ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಮುಸಕಲಿಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಕಥೆ..
_________________________________

ಪ್ರೀತಿಯಲಿರೆ ನಾ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ
ದಿಟ್ಟಿಸಲೆಂತೆ ? ಹಾರಿಸೆ ಸೆರಗ ಮಾರುತ
ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಎತ್ತಲೊ ನೋಡಿದೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ
ಯಾಕೊ ಮನದಲೆಂತದೊ ನಿರಾಶೆ ಕಸಿವಿಸಿ..

ಮಾಡಲೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲಿ ಮೊದಲ
ಪಾಠವದೆ ತಾನೇ ತೋರಬೇಕು ಸದ್ಗುಣಗಳ
ಒಳಗೇನಲ್ಲಾ ಸಂತ, ಆಸೆಬುರುಕ-ದುರ್ಬಲ
ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದ ಸಂಹಿತೆ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲಾಗದಿರೆ ಖೂಳ

ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಳ್ಳು ! ಕಟ್ಟೆ ಸಂಭಾವಿತನ ವೇಷ
ನಂಬಿಸೆ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಸರಿ ಸೂಕ್ತತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ
ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಹಲವು, ಮೆಚ್ಚಿದ್ದದನೆ ತಾನೇ ನೀನು ?
ಇಂದೆಂತು ದಾಟಲಿ, ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ..

ಬಿಡದಲ್ಲ ಖೂಳ ಮನ, ಕದ್ದು ದಿಟ್ಟಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ
ಹಾರುವ ಮುಂಗುರುಳ, ನೋಡೊ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜಾಲ
ಎಲ್ಲೊ ನೋಡುತೆಲ್ಲೊ ನೋಡಲೆಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪ್ರಭುವೇ
ಮುಜುಗರ ನಾಚಿಕೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಸುತಿಹ ಕುತೂಹಲ

ಸದರವದು ಬಿಡದು ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆ ಮನಸಾಗಿ ಬಗೆ
ನಾಟಕವಾಡಿದರು ನಿಜದೆ ನೀನೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಬೆರಗೆ
ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸ್ಮಯ ಬಿಡಿಸಿ, ಆವರಣದೊಳಗನಾವರಣ
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಾನಾಗುವ, ಚೈತ್ರಯಾತ್ರೆ ನೈಜ ಹಂಬಲ..

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(picture source : http://www.indiebazaar.com/product/22430/pure-georgette-crochet-saree-with-crochet-sleeves)