01647. ಘಜಲ್(ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ..)


01647. ಘಜಲ್(ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ..)

________________________________________________

ಪ್ರೇಮದ ಬಟ್ಟಲು ಬರಿದಾಗಿದೆ ಸಖಿ ನೀ ತುಂಬಿಕೊ ಬಾ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ

ಬರಿದಾಗಿಸದಿರು ಮನಸೆಂತು ಬರಿದಾದೀತು ಸುಲಭ..? ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ಮದಿರೆಯಲ್ಲ ಮದಿರೆ ಮತ್ತೇರಿಸದಲ್ಲ ಅಪಶಕುನವೆ

ನೀ ಬಂದೊರಗಿದ ಗಳಿಗೆ ಮದಿರೆಗು ಮತ್ತು ಕೊಡು ಸೌರಭ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ಬಟ್ಟಲ ತುಂಬಿದ ದ್ರವ ದ್ರವಿಸಿದೆ ಎದೆಯ ಗುಡಿಯಲಿ ಬೆಂಕಿ

ಕನ್ನಡಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ನಿನ್ನದೆ ಮೊಗವ ಹುಸಿ ಬಿಂಬಕು ಹಬ್ಬ .. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ನೆನಪುಗಳ ರಾಶಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮನ ಖಾಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ

ಬರಿ ಸದ್ದಾಗುತ ತಿರುಳಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಗಾಳಿಗಿಟ್ಟ ಡಬ್ಬ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ಮರೆಯಲೆಂದೆ ಕುಡಿದ ಮದಿರೆ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸಿತೆ ಮರುಳು

ಕಂಗೆಟ್ಟ ಗುಬ್ಬಿ ಖಾಲಿ ಬಟ್ಟಲಲು ಹುಡುಕಿ ನಿನ್ನದೆ ಹೊಲಬ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೧.೦೩.೨೦೧೮

(Last Picture source : Internet / social media)

01627. ಬಾ ರಾಧೆ ಹೋಗಿಬಿಡುವ..


01627. ಬಾ ರಾಧೆ ಹೋಗಿಬಿಡುವ..

___________________________

ಬಾ ರಾಧೆ ಹೋಗಿಬಿಡುವ

ಬಿಟ್ಟು ಈ ಭೂಲೋಕವಾ..

ನೀಡುವರೆಲ್ಲಾ ಪರಿಪರಿ ಕಾಟ

ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಏಕಾಂತಕೆ ಬಿಡದೆ ! ||

ಹೌದಲ್ಲೊ ಮುರಳಿಲೋಲ

ನುಡಿಸೆ ಸಾಕು ಗೋಪೀ ಸ್ವರ

ಬಿಡದಲ್ಲೊ ಗೋವುಗಳ ಗಣ

ಬಾ ಎಲ್ಲಾದರು ಸರಿ ಹೋಗುವ ||

ಬರಿ ದ್ವಾಪರದ ಮಾತಲ್ಲವೆ

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲು ಅದೆ ಸೊಲ್ಲು

ಬಿಡದೆ ಕಾಡಿಹರೆಮ್ಮ ಸ್ವಗತ

ಕಾವ್ಯ ಗಾನ ಆರಾಧನೆ ಬಿಡದೆ ||

ದೂಷಿಸಲೆಂತದನೊ ಮಾಧವ ?

ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೇಮಭಾವ ನಿರ್ವಾಜ

ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಚಂದ್ರಾರ್ಕ ಮುದ್ರೆ

ಕುರುಹಾಗುಳಿದರು ಈ ಕಹಿಯೇಕೆ ? ||

ನೋಡಿದೇ ರಾಧೆ, ವಿಪರ್ಯಾಸ

ಹೆಸರಾಗಿಬಿಡೆ ಹೆಸರೊಂದೆ ಸಹ್ಯ

ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲಕು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೇಕೆ

ಸ್ವಂತಕೂ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಸಿಗದ ಕೊರಗೆ ||

ರಾಧಾಮಾಧವ ವಿನೋದ ಹಾಸ

ಹಾಡುವರೆಲ್ಲ ಬಿಡದೆ ಬರಿ ಮೋಸ

ಬಿಡಬಾರದೆ ಅವರನ್ನವರ ಪಾಡಿಗೆ ?

ಎನ್ನುವಾ ಹಾಡಲು ಬಿಡದದೆ ದ್ವಂದ್ವ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source : Internet / social media received via FB friends – thank you 🙏😊👍)

01558. ಬಾ ಸಂಕ್ರಮಣಕೆ


01558. ಬಾ ಸಂಕ್ರಮಣಕೆ

___________________________

ಸಂಕ್ರಾತಿ ಹೊಸಿಲಲಿ

ಸಂಭ್ರಮವ ಚೆಲ್ಲಿ

ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲವ ಬೀರೆ

ನೀ ಬರುವೆಯೇನೆ ? ||

ಚುಮುಗುಟ್ಟೊ ಚಳಿಯಲಿ

ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸೆ ದಿನಗಳ

ಬರುವಂತೆ ಆ ದಿನಕರ

ಹೊಂಬಿಸಿಲಾಗಿ ಬರುವೆಯಾ? ||

ಭಾವಗಳ ಸಂಭ್ರಮಕೆ ಜತೆ

ಹಬ್ಬದುಡುಗೆಯ ಮೋಡಿ

ತೊಟ್ಟೊಡವೆ ನಕ್ಕ ಮೊಡವೆ

ನಕ್ಕು ಬಂದಪ್ಪುವೆಯ ಮನಸಾ ? ||

ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಹಿ ತುಟಿ ಮಾತಲಿಟ್ಟು

ಕಣ್ಣೋಟ ಬಡಿಸುತಲಿ ಪ್ರಳಯ

ಉಣಿಸಿರಲೇನೊ ಮತ್ತು ತಲ್ಲೀನ

ವಿಲೀನದಲಾಗುತ ಅಂತರ್ಧಾನ !? ||

ಬಾ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಲಿದೆ ತಿಂದು

ನೀನೆ ಎಳ್ಳು ನೀನೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವು ನೀನೆ

ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿಸದೆ ಸಂಕ್ರಮಣದೆ ಪರಸ್ಪರ

ಮಿಂದು ಮನ ಸಂಗಮಿಸಲದೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೩.೦೧.೨೦೧೮

(Picture source : hallikatte.com)

01503. ಬಾ, ಸುತ್ತಾಡಿ ಬರುವ.. (ಶಿಶು ಗೀತೆ)


01503. ಬಾ, ಸುತ್ತಾಡಿ ಬರುವ.. (ಶಿಶು ಗೀತೆ)

_________________________________________

(‘೩ಕೆ – ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕವನ ೫೩’ ಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಕವನ 2 : ಶಿಶು ಗೀತೆ)

ಬಾ, ಸುತ್ತಾಡಿ ಬರುವ.. (ಶಿಶು ಗೀತೆ)

________________________________

ನೀನು ಮರಿ

ನಾನೂ ಮರಿ

ಖಾಲಿ ಬಯಲಿದೆ ಕುದುರಿ

ನೀನೊಬ್ಬಂಟಿ

ನಾ ತುಸು ತುಂಟಿ

ಮಾಡಿಸೆಯ ಬೆನ್ನಲಿ ಸವಾರಿ? ||

ನಿನಗು ಹೊಸದು

ನನಗು ಹೊಸತು

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ದಾರಿ

ನನಗೂ ಕೌತುಕ

ನಿನಗೂ ಪುಳಕ

ಕತ್ತ ಗಂಟೆಯಿದೆ ತಪ್ಪೆ ದಾರಿ ||

ಯಾರಿಲ್ಲ ಸುತ್ತ

ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತ

ನೋಡಿಗಲೆ ಸುಸಮಯ ಸರಿ

ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಮ್ಮ

ಕಾಣಳು ನನ್ನಮ್ಮ

ಬರುವ ಮೊದಲೆ ಬಾ ಪರಾರಿ! ||

ಸುತ್ತಾಡುವ ಬಾಹತ್ತಿಳಿಯುವ ಬಾ

ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ದ ಕಾನನದ ಹಸಿರು

ಶರವೇಗ ಮುಗಿಸಿ

ಮತ್ತಿಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸಿ

ಏನರಿಯದ ಗುಮ್ಮ ನಾವಿಬ್ಬರು! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೩.೧೨.೨೦೧೭

02166. ಬಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣಾ!


02166. ಬಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣಾ!

_____________________________________

ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಿ ಗೆಳತಿ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಿ ?

ಕರೆಯೊಕ್ಮುಂಚೆ ಓಡ್ಬರ್ತಿನಂತ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಿ ?

ಊರಾಚೆ ತೋಪಲ್ ಮುಸ್ಸಂಜೆಲಿ

ಮಬ್ಬಾಗೋ ಹೊತ್ತು ಕೆರೆದಂಡೆಲಿ

ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಗೊತ್ತಿದ್ರೂನು

ಬರಿ ಮನೆಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ತಿ, ಹೇಳು ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಿ ? || ಯಾಕೆ ||

ನಾನೇನೊ ನಿನ್ ಬಲ್ ಜಾಣಾಂತಿದ್ದೆ

ಎದೆಯೊಳ್ಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಾಂತಿದ್ದೆ

ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದ್ ಪೆದ್ರಾಮ್ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಡ್ತಿ ?

ನನ್ ಗೆಳೆಯಾ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ಮಾಡ್ತಿ ?

ಬಿತ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲು ಇಲ್ಲ ಮೂರ್ಹೊತ್ತು ಮನೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ

ಮಳೆ ಹಿಡ್ದು ಬಾಗ್ಲಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ, ಕಣ್ಣೆಂಗೆ ಮರೆ ಮಾಚ್ತಿ ? || ಯಾಕೆ ||

ನಾ ಹೆಂಗ್ಹೇಳ್ಲೆ ಸಂಕ್ಟ, ಬುಡಲೆಂಗೆ ಬಾಯಿ?

ನಿನ್ಸಂಗಕ್ ಮುಂಚೆ, ನಾ ಶಿಸ್ತಿನ್ ಸಿಪಾಯಿ

ಕೂತಲ್ಕೂರೊಲ್ಲ ಮನ್ಸು, ನಿನ್ ಬೆನ್ಹಿಂದೆ ಬಸ್ಕಿ

ಜಡಿ ಮಳೆಯಲ್ಲು ಬಿಸಿ, ನೆನಪಾಗಿ ನೀ ಕಾಡ್ತಿ

ಒದ್ದಾಡೋ ಮನ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ದೆ, ಓಡಿದ್ನಲ್ಲೆ ತೋಪ್ಗೆ

ನೀನೆಷ್ಟೊ ಸಾರಿ ಕಾದಿದ್ದಾಗ, ನಾ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ವೆ ಕರೀದೇ ? || ಯಾಕೆ ||

ನಂಗರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆಲ್ಲಾ ಹುಡ್ಗ, ಎದೆಯೊಳಗೆ ಕೂತಿಲ್ವಾ ?

ಹೆಣ್ಣುಡುಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ, ಎಲ್ಗೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲಾ

ಮಳೆ ಜಾರ್ದಂಗೆ ನೆಪ್ಪೆಲ್ಲಾ ನಿಂದೆ, ನೆಂದೊಗಿದ್ದೆ ಒಳಗೊಳ್ಗೆ

ನೆನ್ಕೊಂಡೆ ಬರಕ್ಹೊರ್ಟಿದ್ದೆ, ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಛತ್ರಿ ಹೋಳ್ಗೆ !

ಹಾಳ್ ಮಳೆರಾಯ ಬಿರ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅಪ್ಪನ್ಕಣ್ತುಂಬಾ ಕೆಂಪು

ಸೆರಗ್ಹೊದ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಚಳಿಯಿಲ್ದೇನೆ ನಡ್ಕ ಬೆಪ್ಪು || ಯಾಕೆ ||

ಹಾಳಾಗ್ಲಿ ಬಿಡೂ ಬಂದ್ಯಲ್ಲಾ ಈಗ್ಲಾದ್ರು, ಪುಸ್ತಕ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ದು

ಮಳೆ ನಿಲ್ತು ಕೊಟ್ಬರ್ತಿನಿ ಕಥೆ ಪುಸ್ಕಾ, ಅಂತೇಳಿ ಬಂದ್ನೊ ಪೆದ್ದು !

ತೋಪಿಂದ ಮನೆ ಹೋಗ್ದೇನೆ ನೇರ, ಇಲ್ಲೆಂಗೆ ಬಂದ್ಯೊ ಗೆಣೆಯಾ?

ಮಳೆ ನಿಲ್ತೊ ಇದೇ ನಮ್ಜಾಗ ತಾನೆ, ನಮ್ದೇವ್ರ ಸತ್ಯ ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?

ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಹೆಂಗೆಂಗೊ ಆದ್ರು, ಸಿಕ್ಬುಟ್ಯಲ್ಲ ಕೊನೆಗು ನಿರಾಳ

ಬಾವಿಕಟ್ಟೆ ಹಿಂದೆ ಪಾಳ್ಗುಡಿ ಮುಂದೆ, ಬಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣಾ! || ಯಾಕೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೮.೦೮.೨೦೧೭

(picture source: internet / social media)

02133. ಬಾ ಬಾರೆ ಭಯ ಭೀತಿಯ ತೊರೆದು


02133. ಬಾ ಬಾರೆ ಭಯ ಭೀತಿಯ ತೊರೆದು
____________________________________


ಮನದೊಳಗಡಿಯನಿಡುವವಳು, ತೊದಲು ನುಡಿಯೇಕೆ ?
ಬಿಡು ಬೆರಗು ಭಯ ಭೀತಿ, ನಿನ್ನಾವರಣವಿದು ಮರುಳೆ !

ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬೆವರ ಹನಿ, ಹಣೆ ಸಾಲಾಗಿ ಮಣಿ ಸಂದಣಿ ?
ಸಾಲದೇ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ? ಕೊರಳ ಫಳಫಳಿಸಿಹುದೆ..

ತುಸು ಲಜ್ಜೆಯಿದೆ ಮುಖದಲಿ, ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತಿದೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲಿ
ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡಿ ತರುವೆ ? ಹೆಬ್ಬೆರಳಲೇಕೆ ನೆಲ ಕೆರೆವೆ ?

ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆ ಪಾಳಿ, ಇಣುಕಿಸಿದೆ ತೂಗಾಡಿಸಿ ಗಾಳಿ
ಮುಂಗುರುಳಿಗಿಲ್ಲ ಜತೆಯಿಲ್ಲದ ಚಿಂತೆ, ನೀನೇಕೆ ಮತ್ತಲ್ಲೇ ನಿಂತೆ ?

ಕಾಲವದು ಸರಿದು ಪುರಾತನ, ಆಧುನಿಕತೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಅನನ್ಯ
ಕಾಲ ಹಿಡಿದಿದೆಯೇಕೆ ನಾಚಿಕೆ ? ಉಲಿಯಬಿಡಪರೂಪಕೆ ಗೆಜ್ಜೆ!

ಹೋಯಿತೆಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಸಾಂಗತ್ಯ? ದನಿ ನಡುಗುವ ಈ ಸತ್ಯ
ಮುಚ್ಚಿಡದಲ್ಲ ಹಾಡಿನ ಏರಿಳಿತ, ನಿನದಲ್ಲ ಬಿಡು ಈ ಭಾವದ ಸಖ್ಯ..

ಬಿಡು ಬಸವಳಿಯಬಿಡದೆ ಮನಸ, ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಕಟ್ಟಿದ ಕನಸ
ಹಾಸಿ ಪಗಡೆ ಹಾಸು ಅಳಿಗುಳಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ನೆಚ್ಚುವವರೆಗೆ

ಹಾವು ಏಣಿಯಾಟ ಬದುಕಂತೆ, ಏಣಿಯಾಗೋಣ ಪರಸ್ಪರ
ಬರಲೇಳು ನದಿ ಪ್ರವಾಹ, ಹುಟ್ಟಾಗು ದೋಣಿಯಾಗುವೇ ನಾ

ಸಾಕಲ್ಲವೇ ಗೆಳತೀ ವಚನ? ಬೇಕೇನು ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ?
ನಂಬಲಿ ಬಿಡಲಿ ಕಾಲ, ನಂಬಿಕೆಯನದೆ ನಡೆಸುವ ನಾಣ್ಯ


– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೨೭.೦೭.೨೦೧೭

(Picture Source : internet / social media)

01207. ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕವಿದೆ, ಬಾ ಓದೇ ಗೆಳತೀ


01207. ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕವಿದೆ, ಬಾ ಓದೇ ಗೆಳತೀ
___________________________________


ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕವಿದೆ, ಬಾ ಓದೇ ಗೆಳತೀ
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ, ಎದೆ ಗೂಡೊಳಗೆ
ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ ನಿನ್ನ, ನೆನಪಿನ ಸಾಲ
ಅಸಲು ತೀರಿಸಲಿನ್ನೇನಿದೆ, ಉಪಾಯ ?

ನೀನೆ ಕೊಟ್ಟ ಮುತ್ತು, ಮಾತಾದ ಹೊತ್ತು
ಮಾತನಾಡದೆ ಮೌನ, ಬರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು
ಮೂಕನೆಂದು ಹಂಗಿಸಿ, ನೀ ನಕ್ಕಾ ಗಳಿಗೆ
ನೋಡೀಗ ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸವಿ ಪದಗಳಾಗಿವೆ !

ಜೋತಾಡೊ ಮೊಳದುದ್ದ, ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಶುದ್ಧ
ಮನಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಯುದ್ಧ !
ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ವಾದ, ನಂಬಿದ್ದ ಕಾಯುವ ನಂಟು
ನಮ್ಮ ಕೆಳೆಯನೂ ಕಾದೀತು, ನಂಬಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ?

ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನಂತೆ, ನಕ್ಕು ಚಿಮ್ಮುವ ನಡಿಗೆ
ಜಾರೋ ಮುಂಗುರುಳ, ಸರಿಸೊ ಸಲಿಗೆ ಒಡನಾಟ
ತಪ್ಪು ತಿಳಿದ್ದಿದ್ದರೆನ್ನುವ, ಭೀತಿಯಲಿ ಅಮುಕ್ತ
ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚದೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಬಗೆ ಕವನ !

ಯಾರೂ ಓದರು, ಯಾರ ಬಳಿಯಿಲ್ಲ ಕೀಲಿ ಕೈ
ನಿನ್ನೊಳಗ ಪುಳಕಿಸಿ, ಮುದ ತರುವ ಖುರ-ಪುಟ
ಒಂದಿನಿತು ಕೊಂಕಿಲ್ಲ, ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾತಿಲ್ಲ
ನೀನಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರೆದ, ಪುಸ್ತಕಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗು ನೀ !


– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೧೦.೦೪.೨೦೧೭.
(Picture source : Creative Commons)