00169. ಕಾಣದ ಮನ ವ್ಯಾಪಾರ


00169. ಕಾಣದ ಮನ ವ್ಯಾಪಾರ
________________________

ಮನದ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಸ್ಮಯ ಮಾತಲ್ಹಿಡಿಯಲಾಗದ ಮಹಾಕಾಯ. ಬರೆದು ಕಟ್ಟಿಡಲಾಗದ ಅನಂತ ವಿಸ್ತಾರದ ದಾಯ. ಅದರ ಯಾನದ ಪರಿಯನ್ನು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯೆನ್ನಬೇಕೊ, ಸ್ವಾತ್ಯಂತ್ರವೆನ್ನಬೇಕೊ ಎನ್ನುವ ಗೊಂದಲ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ ಬಯಸಿ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರಾಗ ಹೊರಟವರ ಆಟವಾಡಿಸಿ ಕಾಡುವ ಪರಿ ಅದರ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯ…..

https://nageshamysore.wordpress.com/00169-2/

ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ / ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
Thanks & Best Regards / Nagesha Mysore
WeBlog site: nageshamysore.wordpress.com