01566. ಹಾಳಾದವನ ದಾರಿ ಕಾದು..


01566. ಹಾಳಾದವನ ದಾರಿ ಕಾದು..

____________________________________

ಬರ್ತಾನಾ? ಬರ್ತಾನಾ?

ಕುಂಕುಮ ಸೀರೆ ತರ್ತಾನಾ?

ದಾರಿ ಇರ್ಲಪ್ಪ ಸುಕ್ಷೇಮ

ಜೀವ ಇರ್ಲಪ್ಪ ಜೋಪಾನ ||

ಹಾಳು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಬೇಸರ

ಹೇಳಿ ಹೋದನಲ್ಲ ಹೆಸರ

ಯಾವೂರೊ ಕಾಣೆ ಹುಡುಗ

ಬರಬಾರದೇನೊ ಒಂಟಿ ಜಾಗ ? ||

ನೀರಲಿಟ್ಟ ಕಾಲಲಿ ಕಂಪನ

ನಿಲದೇಕೊ ಎದೆಗೂ ತಲ್ಲಣ

ಕಾಲ ನಿಂತಂತಿದೆ ಸ್ತಂಭನ

ಚುಂಬನ ಸಿದ್ಧ ತುಟಿಗು ಬಣ್ಣ ||

ಯಾವತ್ತೂ ಕಟ್ಟಿರದ ಗಂಟು

ಮುಡಿ ಸುತ್ತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಂಟು

ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೆ ಬೈತಲೆ ಬೊಟ್ಟು

ನಿನಗೆಂದೆ ಉಟ್ಟ ಸೀರೆ ಸೊಗಡು ||

ಬಾರೊ ಮನೆಹಾಳದ ಭಾವ

ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳದು ಜೀವ

ನೀನರಿತವನಾದರೆ ಈ ಮನಸ

ಕನಸಿಲ್ಲದೆಯು ಆದಂತೆ ನನಸು ||

ಕೆನ್ನೆಗೊತ್ತಿದ ಹಸ್ತ ನೋಯುತ

ಜಾರಿಸೊ ಮುನ್ನ ಕಂಬನಿ ಮೊತ್ತ

ಬೆನ್ನಿಂದ ಬಂದು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣನು

ಮೈಮರೆಸಿಬಿಡೊ ಮುಗ್ದ ಹೆಣ್ಣು ನಾ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source : Internet / social media received via Mohan Kumar D M – thanks a lot sir 🙏👍😊)

Advertisements

01565. ಓ ! ತೇಜೋಮಯ ದೇವಾ…!!


01565. ಓ ! ತೇಜೋಮಯ ದೇವಾ…!!

__________________________________

ಸೂರ್ಯನೆದುರ ಹಣತೆ

ನಾನೆಂದುಕೊಂಡರೆ ಘನತೆ

ನೀನುಗುಳುವದೇ ಅಗ್ನಿಯಲಿ

ನಿನಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಧೂಪ ||

ನೀನುದಯ ಅಸ್ತಮಯ

ಎಂದೆನುವ ಸುಳ್ಳಿನ ವಿಷಯ

ನಿಂತಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತುವ ಧರಣಿ

ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಾಲೆ ಬರಿ ಅವಳಾಟ ||

ನಿನ ನುಂಗಿತೆನ್ನುವ ಗ್ರಹಣ

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮುಠ್ಠಾಳತನ

ಅಡ್ಡ ನಿಂತವರಾಚಿಚೆ ಕಾಣದು

ನೀನಿದ್ದಲ್ಲೆ ಇರುವ ಗುಂಡುಕಲ್ಲು ||

ನೀನಿರುವ ಅಗಾಧ ದೂರಕು

ಸೇತುವೆ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಬೆಳಕು

ನಮಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವ ಜೀವ ಜಗಕೆ

ನೀನೆ ಆಧಾರ ಶಕ್ತಿಯ ಒರತೆ ||

ನಿಜ ನೀನಲ್ಲ ಸ್ಥಿರ ನಿಂತ ನೀರು

ಸಾಪೇಕ್ಷದೆ ಚಲಿಸುವ ಕೊಸರು

ಚಲಿಸೊ ನಿಹಾರಿಕೆ ಆಕಾಶಗಂಗೆ

ಸುತ್ತುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಚಲನೆ ಸಿಕ್ಕೆ ||

ನೀ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಶಾಖ ದ್ಯುತಿ

ನಾ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾಗೃತಿ

ಜೀವಾಜೀವ ನಿರ್ಜೀವ ಸೇತುವೆ ನೀ

ತನ್ಮೂಲಕ ಇಹಪರ ಹವಣಿಸಿ ನಾ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source internet / social media received a received via Mohan Kumar D M – thank you very much sir! 🙏👍😊)

01564. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ‘ನಲ್ಲ’


01564. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ‘ನಲ್ಲ’

_________________________

ನಗುವನಲ್ಲ ನಗುವನಲ್ಲ

ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗುವನು

ನಕ್ಕ ಸದ್ದು ಎದೆಯ ಗುದ್ದಿ

ಎಬ್ಬಿಸಿಹುದು ನೆನಪನು || ನಗುವನಲ್ಲ ||

ಅವನಾವುದೊ ಕಾಲದಲಿ

ಬರಿ ಅವನಾಗಿದ್ದ ನೆನಪದು

ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿಲ್ಲವೆಂಬ

ಹವಣಿಕೆ ತೊಳಲಾಟವದು || ನಗುವನಲ್ಲ ||

ಅವನೊಬ್ಬನೆ ಇದ್ದ ಜಗವದು

ಮಿಕ್ಕವರಿದ್ದರೇನು ಕಾಣಿಸದು

ಕಂಡರೇನು ಮನ ಲೆಕ್ಕಿಸದು

ಅವನ ಹೊರತು ಬಾಕಿ ಬುದ್ಧು || ನಗುವನಲ್ಲ ||

ಅವನ ಹಿಂದಲೆದಾಟ ಸುತ್ತ

ಹಗಲಿರುಳು ಅವನೆ ಮೊತ್ತ

ಅವನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ

ಕೆಳೆ ಬಳಗವನೆ ದೂರಾಗಿಸಿತ್ತ || ನಗುವನಲ್ಲ ||

ಇಂದವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ದೂರದೆ

ಎಬ್ಬಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಸಂಚಲನ ಮನದೆ

ಇಂದವನಿಲ್ಲದಿರಲೇನು ಬರಿದೆ

ನಕ್ಕು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ನೆನಪಿದೆ || ನಗುವನಲ್ಲ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source internet / social media – received via Madhu Smitha – thanks! 👍😊🙏)

01563. ಮೀರಲಾರೆನೊ ಮಾಧವ..


01563. ಮೀರಲಾರೆನೊ ಮಾಧವ..

________________________________

ಮೀರಲೆಂತೊ ನಿನ್ನಾಣತಿ ಘನ ಚೋರ

ನಾನಲ್ಲವೆ ನಿನಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಮೀರಾ?

ನೋಡಿಲ್ಲಿ ನಾ ಕಲಿಯುಗದಲಿಹ ರಾಧೆ

ಜತೆಯಲ್ಲಿ ತಂದ ದ್ವಾಪರದ ನೆರಳಿದೆ ! ||

ನೋಡೊ ಮಾಧವ ಸಾಕೊಂದು ಪಿಂಛ

ಕಾಣಿಸಲದೆ ನಿನ್ನ ಜತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಂಚ

ನೀನಿಲ್ಲದಿರಲೇನು ನಿನ್ನ ನೆರಳು ಸತತ

ಜತೆಗಿದೆ ನಿರಂತರ ನನ್ನೊಳು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ||

ಕಾಣೆಯ ಗೋಪಾಲ ನನ್ನೀ ತನ್ಮಯತೆ

ನುಡಿಸಿಹ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಗೀತೆ

ತಲ್ಲೀನ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣ ತುಂಬ ನಿನ ಬಿಂಬ

ಅಮಲ ಧಾರಾಕಾರ ಹರಿದ ಭಕ್ತಿ ಸೌರಭ ||

ನಾನು ನಾನಲ್ಲ ನೀನು, ನೀನಾಗಿ ನಾನು

ನೋಡು ನೀನಿಲ್ಲದೆಡೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾನೂನು

ಪರವಶತೆಯಲ್ಲ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶವಿದು

ರಾಧೆಯೆ ಮೀರ ಅದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿದು ||

ಮೀರದಿರಲು ನಿಯಮ ನಿಯತಿಯ ಧರ್ಮ

ನೀ ದೊರಕದಿದ್ದರು ನಿನ್ನೆ ನೆನೆದು ಸರಿಗಮ

ನಿನ್ನಿಚ್ಚೆಯಂತೆ ಬಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಚ ಪ್ರೇಮ ಜಗಕೆಲ್ಲ

ಸಾರುತಲೆ ಕಾಯ್ವೆ ಬಹತನಕ ನೀ ಬಹ ಕಾಲ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source from Internet / social media received via Tejaswini Kesari – thank you ! 🙏👍😊)

01562. ಬರದಿದ್ದರೇನು ಬರೆವೆ..


01562. ಬರದಿದ್ದರೇನು ಬರೆವೆ..

____________________________

(ಈ ಚಿತ್ರ ನಂದಾ ದೀಪಾ ರವರ ಪೋಸ್ಟೊಂದರಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದದ್ದು (thank you!) – ಬೇಕೆಂತಲೆ ಬರಿ ‘ಬ, ಭ‘ ಕಾರದ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿದೆ – ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಂಗತವೆನಿಸಿದರೆ ‘ಹೊಟ್ಟೆಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳೀ 😁l)

ಬರದೆ ಬರದೆ ಬರದೆ ಬರದೆ..

ಬರದಿದ್ದರು ಬರೆದೇ ಬರೆದೆ !

ಬರೆದೆಲ್ಲವ ಬರಿದಾಗುವ ಭರದೆ

ಭರವಸೆ ಭರಪೂರ ಬರಬಾರದೆ ? ||

ಬರಿದಾಗಲೆಂತು ಭರಿಸಿದೊಳಗ

ಭಾರ ಬವಣೆ ಬಾಧಿಸಿ ಬುರುಗು

ಬಳಸದಾ ಬಳಪ ಬರೆಯಲೇನ ?

ಬರೆದುಬಿಡುವೆ ಬಂದದ್ದ ಬರೆಯುತ ||

ಬಣ್ಣಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಿಸದೇನನು ಬಣ್ಣನೆ

ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದೆ ಭಾವನೆ ಬರಲೆಲ್ಲಿ?

ಬಂತು ಬರಲಿಲ್ಲೆಂದು ಭೋರಿಡದೆ

ಬಾರದಿದ್ದರು ಬಿಡದೆ ಬರೆಯುವಾಟ ||

ಬಾಲವಲ್ಲ ಬದುಕು ಬದಿಯಲಿಲ್ಲ

ಬದಿಗೊತ್ತಬಿಡದೆ ಬೇಧಿಸುವ ಬಹಳ

ಬಲವಡಗಿದ ಬಾಗಿಲಲಿ ಬುಡಕಿಳಿದು

ಬೆಡಗು ಬಿನ್ನಾಣ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಸುತ ||

ಬರೆದರಸಂಬದ್ಧ ಬೈದಾಟ ಬರದಿರದು

ಬರೆಸುವಾತನ ಬರಹ ಬರವಣಿಗೆ ಬಂಧು

ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಭಗವಂತನಿರಲಿ ಬಗಲಲಿ

ಬರೆದೇ ಬರೆವೆ ಬರಹ ಬಾನಿಂದವ ಬರೆಸಲಿ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೩.೦೧.೨೦೧೮

01561. ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ!


01561. ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ!

__________________________________

(ಎಲ್ಲರಿಗು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು👍😊🌷)

ಬಂತು ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

ಮನವಾಗುತಿದೆ ಗಾಳಿಪಟದ ರೀತಿ

ಹಾರಾಡುತಿದೆ ನಭದ ಬಯಲಲಿ

ಸೂತ್ರದಲಿ ಬಂಧಿ ನಿರ್ಭೀತ ತೇಲಿ ||

ಸುಗ್ಗಿ ತಂದೊಗೆದ ಫಸಲ ರೀತಿಯೆ

ಹಿಗ್ಗು ಉಕ್ಕುಕ್ಕಿ ಸುರಿದ ಕುಸುರಿಯೆ

ಅದುರಿಸೊ ಚಳಿಯನ್ಹೆದರಿಸೆ ಬಿಸಿಲ

ತಂದೊಡ್ಡಲೊಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಉರುವಲ ||

ಸಿಹಿ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಕಾಳು ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆ

ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಗುತಿಹ ನಲ್ಲೆ

ಮುಡಿದ ಹೂವೆಲ್ಲ ಘಮಘಮಿಸಿ ಸೊಗ

ಉಡುಗೆ ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ನೋಡಿಸುತೆ ಮೊಗ ||

ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಸಂಭ್ರಮ

ನಂದಿನಿ ಪೂಜೆ ಗೃಹಿಣಿ ಅರಿಶಿನಕುಂಕುಮ

ಹೊಲದೆತ್ತುಗಳ ಸಿಂಗಾರ ಬಣ್ಣದಲಿ ಬೆರಗು

ಹುಲ್ಲ ಸುಟ್ಟ ಬೆಂಕಿ ದಾಟಿಸುವ ಪರಿ ಸೊಬಗು ||

ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾವನ ಮನೆ

ಹಬ್ಬದೂಟದೊಡನೆ ಉಡುಗೊರೆಯ ಕಾಮನೆ

ಏನೆಲ್ಲ ನೆಪಗಳೊ? ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸೊಗಡು

ಚಳಿಯೋಡಿಸೊ ತಿನಿಸ ತಿನಲು ನೆಪ ನೋಡು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source : Internet / social media )

01560. ಪರಿಚಯ…


01560. ಪರಿಚಯ…

____________________________

ನಾನಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲ ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ

ಎಲ್ಲವು ಮಾಯೆ ಮೋಹದ ಅಮಲು

ನಾನು ನಾನೆಂದು ಮೀಸೆ ತಿರುವಿದವರು

ನೀನು ನೀನೆಂದು ಓಲೈಸುವಾ ಭಟರು ||

ನೀನಾಗಬೇಕು ನಾನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀನು

ನೀನು ನೀನಾಗಿರಲು ಬಿಡದ ಕಾನೂನು

ಹೊರಳು ಎಡಕೆ ಇಲ್ಲ ತೆರಳು ಬಲಕೆ

ಅಂಗಾತ ಮಲಗೆ ನಡುವೆ ಬಿಡರು ಜೋಕೆ ||

ಸುಮ್ಮನಿರಲಾಗದು ನಿಶ್ಚಲ ಮಿಡುಕು ಜೀವ

ಕೂರಲಾಗದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ತಡಕಾಟ ಬಾಂದವ್ಯ

ಹುಡುಕಾಟ ಹುಡುಗಾಟ ಬೇಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ

ಬಂದು ಕೂರುವುದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ||

ಕೂರಲಾಗದು ತಪಕೆ ಕಾಡಲ್ಲ ಕಾಡುಮನೆ

ಐಹಿಕ ಭೋಗ ಯೋಗ ಕಾಡದೆ ಬಿಡ ಸಮನೆ

ನೀನು ಎಂದರೆ ಏನು ನಿರ್ಧರಿಸೆ ನೂರಾರು

ನಿನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೊರತು ಮಿಕ್ಕವರದೆ ತಕರಾರು ||

ಅರಿವಿಗಿಳಿವುದು ಬರಿಯ ಹೆಸರಷ್ಟೆ ನೀನು

ತಾಳ ಪಲ್ಲವಿ ರಾಗ ಈ ಜಗದ ನುಡಿ ಸದ್ದು

ಗದ್ದಲದೊಳಗಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ನೀನು

ಅಡಗಿರುವೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಬಾನು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source : Internet / social media received via Yamunab Bsy Thank you 🙏👍😊)