01381. ಮಳೆ – ಮ‘he’ಳೆ…


01381. ಮಳೆ – ಮ‘he’ಳೆ…
___________________________


ಅವನು – ಮಳೆಯ
ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವನು
ಹಿ he ಹಿ ಆಂಗ್ಲದವನು
ಮಳೆ ನಡುವೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಮ’ಹಿ’ಳೆಯಾಗಿಸಿದವನು ! ||

ಅವನು ಪುರುಷ
ಪ್ರಕೃತಿ ಮಿಲನ ಸಹಜ
ಬೇಕಿತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಳೆ ?
ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ –
ಮಳೆಯಂತೆ ಮಹಿಳೆ ! ||

ಮಳೆ ಮಹಿಳೆ ಒಂದೇ ತರ
ಅತ್ತಾಗ ಮೀರಿಸುವವರಾರಿಲ್ಲಿ?
ಇಬ್ಬರದೂ ಚಲನಶೀಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
ನೀರೊ, ಮಾತೊ ಮುರಿವಾ ಶಕ್ತಿ !
ಪುರುಷಕೇಕೊ ಎರಡೂ ಆಸಕ್ತಿ.. ||

ಮಳೆ ಮಹಿಳೆ ಒಂದೇ ಮನೋಧರ್ಮ
ಮೋಡ ಮುಸುಕು ಗುಸುಗುಸು ಸದ್ದು
ಬಿಕ್ಕುವುದೊ ಇಕ್ಕುವುದೊ ನಕ್ಕ ಸದ್ದೊ
ಗೊತ್ತಾಗದು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಡಿನ ಮಾತು.. ||

ಆದರೂ ಏಕೊ ಎರಡೂ ಹಿತಕರ ಸುಖ
ಜಡಚೇತನವೆಬ್ಬಿಸಿ ಪುಳಕಿಸೊ ಸೊಬಗು
ಕವಿಯಾಗಿಸುತ ಕುಣಿಸುವ ಮಳೆ ಮಹಿಳೆ
ಕಥೆಯಾಗಿ ಉಳಿದೇಬಿಡುವ ನೆನಪಿನ ಮೂಲೆ ! ||


– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
(Nagesha Mn)
(Picture from social media via Madhu Smitha posts – thank you😍🙏👍)