01736. ಯಾಕೊ ಮಾಧವ ಮೌನ?


01736. ಯಾಕೊ ಮಾಧವ ಮೌನ?

_________________________________

ಯಾಕೊ ಮುನಿದೆ ಮಾಧವ ?

ಮಾತಾಡದೆ ಕಾಡುವೆ ಯಾದವ ?

ಮರೆಯಲೆಂತೊ ನೀ ವಿನೋದ

ಕಂಡು ಗೋರಾಜನು ಮೂಕಾದ ! ||

ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನಿಸರ್ಗ

ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲಾ ನಂದನ ಸ್ವರ್ಗ

ನಂದ ಕಿಶೋರ ಇನ್ನೇನು ದೂರು ?

ಹೇಳಬಾರದೆ ಅದೇನಿದೆ ತಕರಾರು ? ||

ಮುನಿಸಲೇಕೆ ಕೂತೆ ತುಟಿ ಬಿಗಿದು ?

ರಾಧೆ ನಾ ಒರಗಿದರು ಅಪ್ಪುತ ಖುದ್ಧು

ಎಂದಿನಂತೆ ಮೀರೆಯೇಕೊ ಸರಹದ್ದು ?

ಹುಸಿ ಬೇಡೆನ್ನುತ ಕಾದ ಮನ ರಣಹದ್ದು ! ||

ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಿನಗೆಂದೆ

ನೀನಿಂತು ಕೂರೆ ನನಗೇನಿದೆ ದಂಧೆ ?

ಮೌನ ಸಲ್ಲದೊ ನೀ ಮಾತಾಡೆ ಚಂದ

ಮರೆತುಹೋಯ್ತೇನು ನಮ್ಮಾ ಚಕ್ಕಂದ ? ||

ಭಾವದ ಲಹರಿಯಡಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟೆ ನನ್ನನೆ

ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕೆ ಅನುಭವಿ ಜ್ಞಾನಿ ನಾನೆ

ನನ್ನೊಳಗೆ ನಿನಗೆಂದೆ ಮೀಸಲು ಕೋಣೆ

ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿ ನೀ ಮಂಕಾಗೆ ಬೇನೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೩.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source : internet / social media received via Manasa Mahadev Govardhan – thank you 🙏👍😊💐)

01669. ‘ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!’


01669. ‘ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!’

___________________________

ಕವಿ ಕೇಳಿದ ಅವನ

ಯಾಕೊ ಸೃಜಿಸಿದೆ ಭುವನ?

ಅವ ನೋಡಿದನೊಮ್ಮೆ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ

ನುಡಿದ ಮೆತ್ತಗೆ ‘ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ‘ ! ||

ಕವಿಗಿನ್ನೂ ಅದೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ

ಪಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಉತ್ತರದಾಸೆ

ಹೋಗಲಿ ತಂದೆಯೇಕೆ ನರನ ?

ಹೇಳು ಯಾಕಿಲ್ಲಿ ಇಹ ಜೀವನ ? ||

ಅವ ಕೆರೆದುಕೊಂಡ ತಲೆ

ಉತ್ತರಿಸಲೊಲ್ಲ ಭವ ಲೀಲೆ

ನೂರೆಂಟಿವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೂ ಅರಿವಿಲ್ಲ

ಉತ್ತರಕಿನ್ನೂ ಹುಡುಕಾಟ ‘ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ‘ ||

ಗೊಂದಲ ಚಿತ್ತ ಮೊತ್ತ ಕವಿಗೆ

ಗೊಂದಲಿಸಿದ ಖುಷಿಯವನಿಗೆ

ಬಂಧಿಸಲಿಂತು ಜಗದ ಮಾಯಾಜಾಲ

ಅವನಾಟ ತೊಳಲಾಟ ‘ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ‘ ||

ಗೊತ್ತಾಯಿತೊಂದಷ್ಟೆ ಕವಿಗೆ

ಬರೆದನಷ್ಟು ತರ ಬರವಣಿಗೆ

ಮನೆ ಮನ ಸುತ್ತಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಲ್ಲ

ಹಂಚೆಲ್ಲರಿಗು ಅನುಮಾನ ‘ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!’ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೪.೦೩.೨೦೧೮

(Picture credit :Suma Kalasapura – thank you madam 🙏👍😊)

01668. ಯಾಕೊ ಈ ಋತು..


01668. ಯಾಕೊ ಈ ಋತು..

__________________________________

ಯಾಕೊ ಈ ಋತು, ಮಾತಿಗು ಸಿಗುತಿಲ್ಲ

ಅದೇಕೊ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ, ಒಡನಾಟಕು ಒಲವಿಲ್ಲ

ಸಿಕ್ಕದೆಡೆ ಬದುಕಲಿ, ಮೂಡಲೆಂತು ಪ್ರೀತಿ ?

ನಿಸರ್ಗದ ಹೆಸರಲಿ, ಸರಿಯೇನೇ ಈ ರೀತಿ ? ||

ಅರಳಿದವೆ ಹೂಗಳು, ಗುಟ್ಟಲಿ ನಟ್ಟಿರುಳಲಿ

ಕಾಣಲೆಂತೆ ಕಂಗಳು, ನಿಶೆಯ ಕರಿ ನೆರಳಲಿ

ನಿನ್ನ ಸೆರಗಲೆಷ್ಟು ಬೆರಗು, ಯಾರಿಟ್ಟರೆ ಯಂತ್ರ ?

ಸಾಗಿಸಿರುವೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ, ನಿಭಾಯಿಸೆಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರ! || ಯಾಕೊ ||

ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಾಡುವ, ಜಗದಲಿ ಬಿಸಿಲೆ ಮಳೆ

ಕುಡಿದದನೆ ಪಾಕವ, ಮಾಡುವ ನೀನೆಂಥ ಜಾಣೆ

ಬೆವರುತ ನಿಡುಸುಯ್ಯುತ, ಶಪಿಸುತಲೆ ಕಾಲ

ಕಳೆದುಹೋಯಿತೆ ಬೆಸುಗೆ, ದಣಿಸಲು ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲ || ಯಾಕೊ ||

ಬಂತಲ್ಲೆ ಬಸವಳಿದ, ಭುವಿಗಿಕ್ಕುತ ಸುರಿಮಳೆ

ಒಣಗಿ ನಿಂತ ತರುನಿಕರ, ಮೊಗೆದು ಕುಡಿವ ವೇಳೆ

ನೋಡುತ ಮಾಡಿನ ಕಿಂಡಿ, ಕಳೆದುಹೋಯ್ತೆ ಗಳಿಗೆ

ನೆನೆಯದೆ ಹನಿ ನೆನೆದು ದನಿ, ಒದ್ದೆಮುದ್ದೆ ಕಚಗುಳಿಗೆ || ಯಾಕೊ ||

ಬೇಡವೆನ್ನಲೆಂತೆ ನಡುಕ, ಚಳಿ ತಾನೆ ಅಮಾಯಕ

ಅಪ್ಪಿದರೇನೊ ಹೊದಿಕೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸೊ ನೆನಪ ಪುಳಕ

ಅಚ್ಚರಿಯದನೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿ, ಆಸ್ವಾದಿಸೆ ಬಿಡಬಾರದೆ ?

ಕಟ್ಟಿ ಕೂರಿಸೆ ಜಡ್ಡಿನ, ನೆಪದಲಿ ಕಾಲವೆಲ್ಲಾ ಬರಿದೆ ! || ಯಾಕೊ ||

ನೀನೊಬ್ಬಳೆ ನಿಜದಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯೆ ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜ

ಹೂವು ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಋತು, ಕಾಲಮಾನದ ತಾಜ

ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟ ವಿಭುವವನೆ, ಮರೆತುಬಿಟ್ಟ ಗಡಿಯಾರ

ನೀನಿದ್ದೂ ಚಂಚಲಿನಿ, ಬೇಕಾದ ಋತುವ ತರುವ ವರ || ಯಾಕೊ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೪.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : internet social media)

01664. ಯಾಕೊ…


01664. ಯಾಕೊ…

_________________________

ಯಾಕೊ ಕೂತು ಮಾತಿಗು ಸಿಗುತಿಲ್ಲ

ಯಾಕೊ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಿಡುವಿಲ್ಲ

ಯಾಕೊ ಸಮಯ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ

ಯಾಕೊ ಜತೆಗೆ ಇದ್ದರು ಜೊತೆಯಿಲ್ಲ ||

ಯಾಕೊ ಬೆಳಗು ಬೈಗು ಏನೊ ನಿರತ

ಯಾಕೊ ನಿಲದೆ ತಲೆಗದೇನೊ ಮೊರೆತ

ಯಾಕೊ ಕಾಣೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ಖಲನ

ಯಾಕೊ ಅಲೆಯಂತಪ್ಪಳಿಸಿ ಸಂಕಲನ ||

ಯಾಕೊ ಇರದಾಗ ಬೇಕೆನಿಸೊ ಭಾವ

ಯಾಕೊ ಇದ್ದಾಗ ಉದಾಸೀನ ಸ್ವಭಾವ

ಯಾಕೊ ಕಾಣೆ ಕಾಣದ ಕಡಲಿನ ಗದ್ದಲ

ಯಾಕೊ ಮಸುಕು ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಂಬಲ ||

ಯಾಕೊ ಮುಸುಕೊಳಗ ಪೆಟ್ಟು ಅನುದಿನ

ಯಾಕೊ ಮುಜುಗರ ಎಡವಟ್ಟು ಸಂಧಾನ

ಯಾಕೊ ಸಿಗದಲ್ಲ ಮರೀಚಿಕೆ ಸಮಾಧಾನ

ಯಾಕೊ ಚಂಚಲತೆಗು ಗೊತ್ತಾಗದ ಕಾರಣ ||

ಯಾಕೊ ಯಾಕೆಂದು ಕೇಳುವರಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ

ಯಾಕೊ ಯಾಕೆಂದು ಹೇಳುವರಿಲ್ಲ ಹೊರಗೆ

ಯಾಕೊ ಹೀಗೇಕೆಂದು ಯಾರೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ

ಯಾಕೊ ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ ನಡೆದಿದೆ ಜಗದೆ ಸಕಲ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source : Internet / social media)

00526. ಯಾಕೊ ಯಾತನೆ ಸುಮ್ಮನೆ… (01)


00526. ಯಾಕೊ ಯಾತನೆ ಸುಮ್ಮನೆ… (01)
_______________________________
  
(picture source – http://edunderwood.com/wp-content/uploads/2010/09/suffer.jpg)

ಯಾಕೊ ಏನೊ ಯಾತನೆ
ಸಮ ಕೂತಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ
ಸರಿ ಒಂದೆ ಸಮನೆ
– ಕಾಡಿದ ಗೊನೆ ||

ಕಿತ್ತೊಂದೊಂದೆ ಹೂವನೆ
ಮುಡಿಗೇರಿಸಿ ಭಾವನೆ
ಹಣ್ಣಾಗೊ ಸಾಧನೆ
– ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆನೆ ||

ಬೀಜವೃಕ್ಷ ನ್ಯಾಯದಲೆ
ತೆನೆಯಾಗಿ ಮೊದಲೆ
ಯಾತನೆಗೆ ಕವಲೆ
– ಅರಿವೆ ಕಪಿಲೆ ||

ಅರಿವಿದ್ದರೆ ಮುಗ್ದತೆ ತರ
ಯಾತನೆಯೆ ದೂರ
ಅರಿತಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ
– ನೋವಿನ ಗಾಳ ||

ಮೌಢ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಳತನ
ವರವಾಗಿ ಜಾಣತನ
ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಕಣ
– ದುಃಖಕೆ ಮಣ ||

———————————————————-
ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
———————————————————–