01052. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ


01052. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
_______________

(೦೧)
ನಮ್ಮ ‘ಸಂ’ ಕೃತಿ
ನಮ್ಮರಿವಿಲ್ಲದೆಯೆ
– ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

(೦೨)
‘ಸಂ’ಸ್’ ಕೃತಿಗೆ
ಹೊಣೆ ಹೊರೆ ಸಮಾಜ
– ವಿಕೃತ ಜನ

(೦೩)
ಗುಂಪು ಗದ್ದಲ
ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ ಸಭೆ
– ಘನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

(೦೪)
ಸುಪ್ತ ಕಾಮನೆ
ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮದಿರೆ
– ಗುಪ್ತ ಗಾಮಿನಿ

(೦೫)
ನರನಾಡಿಗೆ
ಮದಿರಾ ಲಾಸ್ಯ ಬೇಡಿ
– ಧೂರ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

(೦೬)
ಮದ ಮೋಜಿಗೆ
ಹದ ತಪ್ಪುವ ಬಗೆ
– ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲ

(೦೭)
ಯಾರದೋ ವರ್ಷ
ಯಾರದೋ ಆಚರಣೆ
– ಮುಸುಕ ಗುದ್ದು

(೦೮)
ತಪ್ಪು ವಿಳಾಸ
ಹುಡುಕುತ್ತ ಆವೇಶ
– ವಿಧಿ ವಿಲಾಸ

(೦೯)
ಜನ ಸಾಗರ
ಕುಂಭ ಮೇಳ ಸಮ್ಮೇಳ
– ಭಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

(೧೦)
ನಿಸರ್ಗ ತತ್ವ
ಬುಡಮೇಲಾಗಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟ
– ವಾದ ವಿವಾದ

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೦೫.೦೧.೨೦೧೭
(ಚಿತ್ರ: ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು)