01010. ಹಾಯ್ಕು ಮೇಲೆ…


01010. ಹಾಯ್ಕು ಮೇಲೆ…
___________________


(೦೧)
ಹೊಡಿ ಹಾಯ್ಕುಗೆ
ಗೋಲಿ ಬೇಕಿದೆ ಈಗ
ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೈಕು

(೦೨)
ರಜಸ್ವಲೆಯ
ಅಪರಾವತಾರವೇ
ಹಾಯ್ಕು ಮೂಡಿರೆ

(೦೩)
ಯಾರೋ ಕಟ್ಟಿದ
ಕನಸು ನನ್ನದೆಂದರು
ಒಪ್ಪದು ಜಗ

(೦೪)
ಹಾಯ್ಕುಗಳೆಂಬ
ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಕೋತಿ
ಮಂಗ ಮಾಣಿಕ್ಯ

(೦೫)
ಐದೇಳು ಐದು
ಖೈದಿ ಸರತಿ ಸಾಲು
ಕೊನೆಗೊಡಪು

(೦೬)
ಜಪಾನಿ ಹಾಯ್ಕು
ನಿಸರ್ಗ ಚಿತ್ತ ಬುಗ್ಗೆ
ಬಗೆ ಅದ್ಭುತ

(೦೭)
ಮೊದಲ ಸಾಲು
ಮೂರನೆಯ ಪರೋಕ್ಷ
ಮಧ್ಯದ ಕೊಂಡಿ

(೦೮)
ಹಾಯ್ಕು ಸುಂದರಿ
ತೆಳ್ಳ ಬೊಳ್ಳನ ಬಾಲೆ
ನಗಾರಿ ನಡು

(೦೯)
ಎದೆ ಬಡಿತ
ಎಬ್ಬಿಸುವ ಮಿಡಿತ
ಪದ ಕಡಿತ

(೧೦)
ಜಿಪುಣಾಸುರ
ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ತಪ್ಪು
ನಿಪುಣ ಸರಿ

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source : Creative common)

00749. ನಂಟಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ (ಹಾಯ್ಕು ಮಾದರಿ)


00749. ನಂಟಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ (ಹಾಯ್ಕು ಮಾದರಿ)
_______________________________

ಪ್ರತಿ ನಂಟಿಗು ಅವರವರದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಅರ್ಥ – ಮನದ ಗುಣಿತಕನುಸಾರವಾಗಿ. ಹಾಯ್ಕು ಮಾದರಿಯ ಈ ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಡುವ ಅರೆ-ಸಫಲ ಯತ್ನ.. 😊


(೦೧)
ನಂಟಿನ ಮನ
ಅವರವರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ
– ಮನದ ಗಂಟೆ.

(೦೨)
ನಂಟಿಗೆ ಬೇಕು
ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದ ಕಾಲ
– ಅರಿಸುವಾಟ.

(೦೩)
ನಂಟಸ್ತಿಕೆಗೆ
ಅಂತಸ್ತೈಶ್ವರ್ಯ ಲೆಕ್ಕ
– ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಾಮೇಲೆ.

(೦೪)
ನಂಟಿನ ಗಂಟು
ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು
– ಆಗದೆ ಕಿಚ್ಚು.

(೦೫)
ಗೀಳಾಗಿ ನಂಟು
ಕಾಡುವ ಅನುಪಾತ
– ವಿಲೋಮ ದೂರ.

(೦೬)
ನಂಟಿಗರ್ಥವೆ
ನನದೆನ್ನುವ ಸ್ವಾರ್ಥ
– ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ

(೦೭)
ಗಂಟು ಹಾಕಿದ್ದು
ನಂಟೇ ಆದರು ಮೊತ್ತ
– ಗೌರವ ಸೂಕ್ತ.

(೦೮)
ತಪಿಸಿ ನಂಟ
ಹುಡುಕಾಡಿಸೊ ಚಿತ್ತ
– ಸಿಕ್ಕಾಗ ಧೂರ್ತ.

(೦೯)
ನಂಟಿನ ಹಿತ
ಮುದದಷ್ಟೆ ಬೇಸರ
– ಇರಲಿ ನಿಗಾ.

(೧೦)
ನಂಟಿಗೆ ಗುಟ್ಟ
ರಟ್ಟಾಗಿಸೊ ನಂಬಿಕೆ
– ಗುಟ್ಟಾಗಿರಲಿ.

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

00708. ತುಣು’ಕಾಟ’ಗಳ ತಿಣುಕಾಟ..


00708. ತುಣು’ಕಾಟ’ಗಳ ತಿಣುಕಾಟ..
__________________________


(೦೧)
ತಿಥಿ ಅತಿಥಿ
ತಿಂದಾಗಷ್ಟೆ ಸದ್ಗತಿ
– ಕರ್ಮದ ಭೀತಿ.

(೦೨)
ಧಾರಾಳ ಮನ
ಖರ್ಚು ಮಾಡೇ ಸಮೃದ್ಧ
– ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ.

(೦೩)
ಕನಸು ಕಾಣೆ
ಕಾಸಿಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಿಸೆ
– ನನಸು ಜಾಣೆ.

(೦೪)
ಕನಸು ಕಟ್ಟಿ
ಏಣಿಯ ಹಾಕಿ ನಡೆ
– ನನಸು ಗಟ್ಟಿ.

(೦೫)
ಮನ ಬಗ್ಗಡ
ಕಾಣಿಸದಲ್ಲ ಸದ್ಯ
– ಕೊಳಕು ನಾಗ.

(೦೬)
ಜಾಣೆ ಸುಂದರಿ
ಅರಸಿತು ಮನ ಭ್ರಮೆ
– ಬರಿ ದಿಗ್ಬ್ರಮೆ.

(೦೭)
ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ
ಯಾರಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸ್ವತ್ತು
– ಹುಡುಕೊ ವ್ಯರ್ಥ.

(೦೮)
ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ
ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಸಹಜತೆ
– ಒಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪಿಕೊ.

(೦೯)
ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯ
ಗೆರೆ ದಾಟಲು ಅಡ್ಡಿ
– ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ.

(೧೦)
ಬರೀ ಷರತ್ತು
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಸ್ತು
– ಯುಗದ ಮಾತು.

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source: http://www.activityvillage.co.uk/autumn-collage)

00707. ತುಣು’ಕಾಟ’ಗಳು…


00707. ತುಣು’ಕಾಟ’ಗಳು…
_______________________

(೦೧)
ಕೇಳದೆ ಕೊಟ್ಟು
ಕೇವಲವಾಗೊ ದುಃಖ
– ತಡೆದು ಹಿತ.

(೦೨)
ದೂರವಿರಿಸಿ
ದೂರವಾಗೆ ದೂಷಿಸೆ
– ಶೋಷಿತ ಮನ.

(೦೩)
ಸಂವಹಿಸದೆ
ಮೌನ ಧರಿಸೊ ಪಾತ್ರ
– ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಳ್ಳೆ.

(೦೪)
ಮುನವೇ ಸುಳ್ಳು
ಮಾತಿರದ ಗಳಿಗೆ
– ಕಾಲ ಸತ್ತಾಗ.

(೦೫)
ಯೋಚಿಸುತಲೆ
ಊಹಿಸೊ ತಲೆ ಒಲೆ
– ಪ್ರಮಾದಕರ.

(೦೬)
ನಡೆವ ಮುನ್ನ
ನಡೆಯಬಹುದೇನು
– ಚಿಂತಿಸೇ ಸುಸ್ತು.

(೦೭)
ಮನ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ
ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಕೆ
– ಅದೇ ಫಲಿತ.

(೦೮)
ಜಗಳ ನೆಪ
ನೂರೆಂಟು ಒಳಗುದಿ
– ಕಕ್ಕಿಸಿ ವಿಷ.

(೦೯)
ದೂರವಿಟ್ಟಳು
ದೂರಾಗಳು ಮನದೆ
– ನಿಶ್ಚಲ ಚಿತ್ರ.

(೧೦)
ತುಚ್ಛಿಕರಿಸಿ
ಕಡೆಗಣಿಸಿದರು
– ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ.

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

00705. ಕಥಾಲೋಕ, ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟ…


00705. ಕಥಾಲೋಕ, ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟ…
___________________________


(೦೧)
ಅದ್ಬುತ ಗೊತ್ತ !
ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ದೀಪ
– ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ.

(೦೨)
ಏಳು ಸಮುದ್ರ
ದಾಟಿ ಬಂದರು ಇಲ್ಲ
– ರಾಜಕುಮಾರಿ.

(೦೩)
ಕುದುರೆ ಏರಿ
ಕನಸಿಗೆ ಹೊಕ್ಕರು
– ನಂಬದ ಮನ.

(೦೪)
ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡದ ಜಾಣತನ
– ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ.

(೦೫)
ಈಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಪ್ರೇಮಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಟ್ಟೇನು?
– ಇಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ಟು.

(೦೬)
ಅಂತಃಪುರದ
ಹೆಣ್ಣು ಮನ ಅತ್ತರು
– ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲ.

(೦೭)
ದಂಡಿನ ಧಾಳಿ
ಗೆದ್ದಾ ಸಂಪತ್ತಿನಲಿ
– ಜನಾನ ಭರ್ತಿ.

(೦೮)
ಕಲಿಗಳವರು
ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆ ತೋರೆ
– ಮರೆತ ಮನೆ.

(೦೯)
ಶಹಜಾದೆಯ
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆಗೆ
– ನಾ ಜಹಪಾನ.

(೧೦)
ನೀತಿ ಹೇಳುವ
ಈಸೋಪನ ಕಥೆಗೆ
– ಒಗ್ಗದ ಬಾಳು.

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source: https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Prince_Salim_(the_future_Jahangir)_and_his_legendary_illicit_love.jpg)

00704. ನೋವು ನಲಿವು….


00704. ನೋವು ನಲಿವು….
______________________


(೦೧)
ಜೀವನದೂಟ
ಬಡಿಸೆ ಬರಿ ನೋವು
– ನಂಚಿಕೊ ನಗು.

(೦೨)
ನೋವು ನಲಿವು
ಕಿಲಾಡಿ ನಿಯಾಮಕ
– ಮರೆಯ ಬಿಡ.

(೦೩)
ಗಟ್ಟಿ ಹೃದಯ
ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಕಷ್ಟ
– ನೀರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ.

(೦೪)
ಸರಿಸಮಾನ
ಶ್ರೀಮಂತನು ಬಡವ
– ನೋವು ನಲಿವು.

(೦೫)
ಹಮ್ಮು ಮುರಿವ
ಹಣದ ಮದ ಸೊಲ್ಲು
– ಗೆಲ್ಲದು ಜಡ್ಡ.

(೦೬)
ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆ
ಅನುಭವಿಸೆ ಶಕ್ಯ
– ನೆನೆಯೆ ದುಃಖ.

(೦೭)
ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೊ
ಆಗುವ ಸಮಯವೆ
– ಬಾಳ ವಿಸ್ಮಯ.

(೦೮)
ಹೊಡೆದಾಡುತ
ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ
– ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ.

(೦೯)
ಪರರ ಕಷ್ಟ
ಅರಿತಾಗಷ್ಟೆ ಅರ್ಥ
– ಎಷ್ಟು ನಗಣ್ಯ.

(೧೦)
ಕುಗ್ಗಿಸಿ ಬಿಡು
ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿನಂತೆ ಪುಟಿದು
– ಸೆಟೆದು ನಿಲ್ಲೆ.

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(picture source: http://www.123rf.com/photo_15387483_simple-man-joy-and-sorrow.html)

00696. ಶ್ರೀ ಲಿಲಿತಾ ನಾಮ – ಹಾಯ್ಕು ಯತ್ನ (೦೦೧೯-೦೦೨೭)


00696. ಶ್ರೀ ಲಿಲಿತಾ ನಾಮ – ಹಾಯ್ಕು ಯತ್ನ (೦೦೧೯-೦೦೨೭)
_____________________________________________

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮದ ಒಂಭತ್ತು (೧೯-೨೭) ಹೆಸರಿನ ಭಾಗಶಃ ನಾಮಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಯ್ಕು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವ ಯತ್ನ. ಆ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ನಷ್ಟವೋ, ಹಾಯ್ಕು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೊ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ 😊

(ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಯವರ ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹಸ್ರನಾಮ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಬಂಡ್ರಿಯವರ ವಿವರಣೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹಾಯ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಸೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಮೂಲ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಜತೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ತುಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ)

೦೦೧೯. ನವಚಂಪಕ-ಪುಷ್ಪಾಭ-ನಾಸದಂಡ-ವಿರಾಜಿತಾ
___________________________________

ನೀಳ ನಾಸಿಕ
ಬಿರಿದಂತೆ ಸಂಪಿಗೆ
– ದೇವಿ ಸೊಬಗೆ.

ಸುಕೋಮಲ ಸುಂದರ ಸಂಪಿಗೆ ಬೀರುತ ಪರಿಮಳ
ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಂತೆ ಮೈ ಮನ ಸುವಾಸನೆ ಮನದಾಳ
ಬಿರಿದರೆಷ್ಟು ಸೊಗವೆ ನೀಳ ನಾಸಿಕ ಅರಳಿದ ಹೂವೆ
ಹೊಚ್ಚಹೊಸತೆ ಬಿರಿದ ಪುಷ್ಪನಾಸಿಕ ದೇವಿ ಮೊಗದೆ ||

೦೦೨೦. ತಾರಾಕಾಂತಿ-ತಿರಸ್ಕಾರಿ-ನಾಸಭರಣ-ಭಾಸುರಾ
___________________________________

ಮೂಗುತಿ ಮಣಿ
ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಶುಕ್ರ
– ಹರಿಸೆ ದೋಷ.

ಕೆಂಪು ಮಾಣಿಕ್ಯದಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ವಜ್ರಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ
ದೇವೀ ಮೂಗುತಿಯಾಗ್ಹಿಡಿದ ಗ್ರಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೂತ್ರ
ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯದೆ ಮಿನುಗುವ ಮೂಗುತಿಯ ಧರಿಸೊ
ಲಲಿತಾ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುತೆ ಗ್ರಹದೋಷ ನಿವಾರಿಸೊ ||

೦೦೨೧. ಕದಂಬ-ಮಂಜರೀ-ಕ್ಲುಪ್ತ-ಕರ್ಣಪೂರ-ಮನೋಹರಾ
_____________________________________

ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷ
ಹೂ ಸೊಗ ದೇವಿಮುಡಿ
– ಕರ್ಣಾಭರಣ.

ಚಿಂತಾಮಣಿ ದೇವಿಯರಮನೆ ಹೊರಗೆ
ಬಿಡುವ ಕದಂಬವೃಕ್ಷ ಹೂಗಳೆ ಸೊಬಗೆ
ದೇವಿ ಮುಡಿಯೇರಿ ವ್ಯಾಪಿಸವಳಾಕರ್ಣ
ದಿವ್ಯ ಪರಿಮಳ ಸೂಸೋ ಕರ್ಣಾಭರಣ ||

೦೦೨೨. ತಾಟಙ್ಕ-ಯುಗಲೀ-ಭೂತ-ತಪನೋಡುಪ-ಮಂಡಲಾ
_____________________________________

ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರೆ
ಕಿವಿಯೋಲೆ ಇಹದ
– ಚಟುವಟಿಕೆ.

ಅಮರತ್ವದ ಅಮರತ್ವ ಶಿವ ದೇವಿ ಕರ್ಣಾಭರಣ ಕಾರಣ
ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರೆ ಕಿವಿಯೋಲೆ ನಯನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಸ್ತನ
ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಶಕ್ತ ಜಗದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಮಸ್ತ
ಇಹಜೀವನ ಸ್ಥಿಮಿತತೆ ಕಾರಣ ರವಿ ಶಶಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ ||

೦೦೨೩. ಪದ್ಮರಾಗ-ಶಿಲಾಧರ್ಶ-ಪರಿಭಾವಿ-ಕಪೋಲಭೂಃ
_____________________________________

ಪ್ರತಿಫಲನ
ಓಲೆ ಕಪೋಲ ಕೆಂಪು
– ಕರುಣಾ ಚಿಹ್ನೆ.

ಚತುರ್ಚಕ್ರ ಮನ್ಮಥರಥ ವದನ ಶಿವನ ಕಾವ ಕಾಡೊ ರೂಪು
ವಿಶಾಲ ಕಪೋಲದಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಯಾ ಹೊಳಪು
ಮೃದು ಪದ್ಮರಾಗ ಮೈ ಕಾಂತಿ ಕದಪು ಮಣಿ ಆಭರಣ ಕೆಂಪು
ಕರ್ಣ ರಥಚಕ್ರ ರವಿಶಶಿಗೂ ಕೆಂಪಲೆ ಕರುಣಾ ಸಂಕೇತ ಕದಪು ||

೦೦೨೪. ನವವಿದ್ರುಮ-ಬಿಂಬಶ್ರೀ-ನ್ಯಕ್ಕಾರಿ-ರದನಚ್ಛದಾ
_____________________________________

ಕೆಂಪು ತುಟಿಯ
ಹವಳದ ಹೊಳಪು
– ತಾಯ ಸೌಂದರ್ಯ.

ಕೆಂಪು ತುಟಿಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ವರೂಪ
ತೊಂಡೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಅಪರೂಪ
ಹೊಳಪೆ ಹವಳದಾ ರೂಪಾಗಿ ಫಳಫಳಿಸಿತ್ತು
ಜಗದೇಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಲಿತೆಯ ರೂಪಾಯ್ತು ||

೦೦೨೫. ಶುದ್ಧ-ವಿಧ್ಯಾಙ್ಕುರಾಕಾರ-ಧ್ವಿಜಪಂಕ್ತಿತ-ದ್ವಯೋಜ್ವಲಾ
_____________________________________

ಲಲಿತಾ ದಂತ
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ರಹಸ್ಯತೆ
– ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ.

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಸಮರ್ಥತೆ ರಹಸ್ಯತೆಯಾಗಿ ದಂತ ಪಂಕ್ತಿ
ಶುದ್ಧ ಸ್ವಚ್ಚ ವಿದ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅಪ್ಪಟ ಜ್ಞಾನಕಿಹ ಸಾರಥಿ
‘ನಾನು ಅದೆ’ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಶುದ್ದಾದ್ವೈತ ತತ್ವಾ
ಲಲಿತಾದಂತ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ ತರ ಕಾಣುವದ್ಭುತ ಮಹತ್ವ ||

೦೦೨೬. ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಮೋಧ-ಸಮಾಕರ್ಷಿ-ದಿಗಂತರಾ
_____________________________________

ಜ್ಞಾನಿ ಅಜ್ಞಾನಿ
ಆಕರ್ಷಿಸೊ ಲಲಿತೆ
– ಪರಿಮಳದೆ.

ಜ್ಞಾನಿ ಜನ ಭಕ್ತಿ ಮುಖೇನ, ಅಮಾಯಕರ ಅಜ್ಞಾನ ಘನ
ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾ ಸುಗಂಧವ, ದೇವಿ ಪಸರಿಸಿ ಆಕರ್ಷಣ
ಕೇಸರಿ ಏಲಕ್ಕೀ ಲವಂಗ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಾಪತ್ರೆ ಜಾಕಾಯಿಗೆ
ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ತಾಂಬೂಲದೆ ಪರಿಮಳಿಸೊ ತಾಯಿಗೆ ||

೦೦೨೭. ನಿಜ-ಸಲ್ಲಾಪ-ಮಾಧುರ್ಯ-ವಿನಿರ್ಭರ್ತ್ಸಿತ-ಕಚ್ಛಪೀ
_____________________________________

ಲಲಿತಾ ದನಿ
ನಾಚಿ ಸರಸ್ವತಿಯ
– ವೀಣೆ ಸಂದೂಕ.

ಆಲಿಸುತಿಹ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಗೆ, ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಮಧುರ ಕರ್ಣಾನಂದ
ಕಲಾಧಿದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕಚ್ಛಪಿ ವೀಣೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸುನಾದ
ಲಲಿತೆಯನೋಲೈಸಲೆ ಶಿವ ಲೀಲೆ ನುಡಿಸಿದರು ವೀಣಾಪಾಣಿ
ದೇವಿ ನುಡಿ ಝೇಂಕಾರಕೆ ನಾಚಿ ಸಂದೂಕ ಸೇರಿಸುವಳೆ ವಾಣಿ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು.