00947. ಈ ಹೊತ್ತಿನ ತಲ್ಲಣ


00947. ಈ ಹೊತ್ತಿನ ತಲ್ಲಣ
__________________________


ಬೆಕ್ಕಸಬೆರಗಾಗುವ ಸರದಿ ಬದುಕಿಗೆ
ಕೊನೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲದ ಯಾವತ್ತಿನ ತಲ್ಲಣ
ಮೊಬೈಲುಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಬದಲು
ನಾವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಮದೂ ಕಂದನ ತೊದಲಾಟ..

ಸುಮ್ಮನೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟಂತಲ್ಲ ಠಾಕುಠೀಕಾಗಿ
ಕಿತ್ತೆಸೆಯಬೇಕಂತೆ ಒಳಗಿನ ನೋಕಿಯಾ !
ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅದರಾಚೆ ಕಲಿತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಶಿಸ್ತು ಶೂನ್ಯ
ಗೊತ್ತಿರದ ಹೊಸ ತಲ್ಲಣ ಅಶಿಸ್ತಿಗೀಯುತ ಜಾಗ …

ಪ್ರಗತಿ ವಿಕಾಸ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಸಮಾನತೆ
ಅವರವರ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ನಡಿಗೆ ಓಟ ಕೂಟ
ಯಾರು ನಾಯಕ ? ಯಾರ ಹಿಂಬಾಲಕ ಯಾರು ?
ನಂಬುವುದಾರನು ಬಿಡುವುದಾರನು ಗೊಂದಲ ಶುದ್ಧ..

ಕಾಲು ಚಾಚಿದ್ದು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಷ್ಟೆ
ಊರಾಯ್ತು ಗಡಿ ದಾಟಿ ದೇಶಾತೀತ ಜಾಗತಿಕವೀಗ
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದಾಟಿ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ನಿಸ್ತಂತುವಿನ ಜತೆಗೆ ಲಲ್ಲೆ
ದವಸ ಧಾನ್ಯ ತಿನ್ನುವನ್ನಕು ಪೇಟೆಂಟಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ..

ತಲ್ಲಣಗಳ ತಲ್ಲಣ ವಯಸು ಅನುಭವ ಶೂನ್ಯ
ಬದಲಾಗುವ ವೇಗ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿಸುವ ಸಕಲ
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಓಡಬೇಕು ಪ್ರಾಯದ ಜತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲಿ
ಯೌವ್ವನ ಬಾಲ್ಯದ ಜತೆ ಹೆಣಗಾಡಬೇಕು ಉಳಿವಿಗೆ..

ತಲ್ಲಣಗಳೇನೆಂದೆ ಅರಿವಾಗದ ತಲ್ಲಣ ವಾಸ್ತವ
ತಲ್ಲಣವಿಲ್ಲದ ದಿನವಿಲ್ಲ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಭವಿತದ ಸತ್ಯ
ತಲ್ಲಣವೆ ಬದುಕಾದರೆ ತಲ್ಲಣಕಷ್ಟೆ ಬಾಳುವೆ ಸುಲಭ
ಆ ಕಾಲದ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ – ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಹುಡುಕೆ ..

ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯಾ ತಾಳು ಮನವೆ ಎಂದರೂ
ತಲ್ಲಣಿಸದಿರಲಾಗದ ಕಾಲ ನಿಯಮ ಬಂದಂತಿದೆ
ತಲ್ಲಣಿಸದೆ ದಿನ ದೂಡಲು ರಾಮಾ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಧ್ಯಾನಕು
ಬಿಡದೆ ದುಡಿತಕೆ ಹಚ್ಚಲಿದೆ ತಲ್ಲಣ ಕೊನೆಯುಸಿರತನಕ..

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
20.10.2016
(Send to competition of same title)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License