01653. ಘಜಲ್ (ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ)


01653. ಘಜಲ್ (ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ)

__________________________________________

ತುಟ್ಟಿ ಕಾಲದಲೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಬದುಕಾಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ

ಗಟ್ಟಿ ಬದುಕಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿ ನಡೆವ ಪಥ ಬೇಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಸಾಲು ಕುರಿ ಸಂತೆ ಹೋಲಿದರೇನಂತೆ

ಬಿದ್ದವರ ತುಳಿದು ನಡೆವ ಕತ್ತಿ ಅಲುಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಚೌಕಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡದೆ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತ

ಆವರಣದಲ್ಲೆ ತೊಳಲಾಟ ಸೋಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಅನಾವರಣಕೆಂಥ ಅದ್ಭುತದ ಭೀತಿ

ಸೃಜನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನುಮಾನದ ಕಾಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಗುಬ್ಬಿ ಚಡಪಡಿಕೆ ನೀರಾಚೆ ಮೀನು

ಸ್ವಂತಿಕೆ ತುಟ್ಟಿ ಜೀವಂತಿಕೆ ಕುಗ್ಗಿ ಕೊರಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೫.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media received via Yamunab Bsy – Thanks! 🙏👍😊)

01577. ಹೋರಾಟ..


01577. ಹೋರಾಟ..

________________________

ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತಿದೆ ಕಂಬನಿ

ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ ಲಲ್ಲೆ ಚುಂಬನ

ಹರಿದ ಧಾರೆ ನದಿಯಲ್ಲ

ಮುತ್ತಿಗೆ ಕದನವೆನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ! ||

ಒಡ್ಡಿದ ಕೈಯಲ್ಲೆ ಭೂಪಟ

ಸ್ವತಃ ಬರೆಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಪಟ

ಹಣೆಬರಹದ ಗೆರೆ ಕಾಣದು

ಕಂಡ ಹಸ್ತ ಬದುಕ ಬದಲಿಸದು ||

ಗೆರೆಗಟ್ಟಿದ ನೆರಿಗೆ ಹಣೆಗೆ

ಮುಚ್ಚಲಷ್ಟು ವಿಭೂತಿ ನೊಸಲಿಗೆ

ಉದುರುವ ಹುಡಿ ಭಸ್ಮದಲಿ

ಸುಡಲಾಗ ಸಕಲ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ||

ಗೋಳಾಟದ ಬಾಳ ಬವಣೆ

ಮಂದಹಾಸ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪರಿ ಕಾಣೆ

ಹೋರಾಡು ತಲೆ ಬದುಕಲ್ಲಿ

ಬದುಕಾಗ ಬರಿ ಭಾವದಮಲಲಿ ||

ದ್ವಂದ್ವದಲದೆ ಗುದ್ದಾಟ ತೆನೆ

ಸದ್ದ ನಡುವೆ ಬೆಳೆ ಸತ್ವ ಶೋಧನೆ

ಖಾಲಿ ಸಡಗರ ವ್ಯರ್ಥಾಲಾಪ

ಪೂರ್ಣವಾಗ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆದ ಸ್ವರೂಪ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source : Internet / social media)