01586. ಗಂಟುಮೋರೆ, ಸಿಡುಕು ಮುಖ


01586. ಗಂಟುಮೋರೆ, ಸಿಡುಕು ಮುಖ

______________________________________

ಅವನದು ಗಂಟು ಮೋರೆ

ಸಿಡುಕು ಮುಖದವಳಿವಳು

ಯಾರಿಟ್ಟರೊ ಕಟ್ಟಿದರೊ ಜತೆ

ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ||

ಅವ ನಕ್ಕರು ನಗೆಯಿಲ್ಲ

ಸಡಿಲಿಸದ ಮೋರೆ ಬಿಗಿ

ನಡುವಿನ ದೂರ ಹತ್ತಿರ

ಅಂತರ ಅನಂತ ದೂರ ||

ಅಸಡ್ಡೆಯವಳದೆ ಸ್ವತ್ತು

ಕಾಪಿಟ್ಟ ಮೋರೆ ನಿಯ್ಯತ್ತು

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಲೆ ನಿವಾರಣೆ

ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ! ||

ಬಡವಾದ ಕೂಸತ್ತರೆ ಜಗ್ಗಿ

ನುಗ್ಗುವರೆ ನಾನು ತಾನು

ಬಡಪಾಯಿ ಮಾಡುವುದೇನ?

ಅಸಹಾಯಕ ಆಕ್ರಂದನ ||

ಸಮೀಕರಣ ಅಸಮಾನತೆ

ಬದುಕಿನ ಕಥೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ

ನೀಸುವರಲ್ಲ ನಿವಾರಿಸದೆ

ವೈಚಿತ್ರವದೆ ಅವನ ಜಗದಲಿ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source from: https://thumb7.shutterstock.com/display_pic_with_logo/722080/140039689/stock-photo-angry-indian-couple-having-an-argument-in-their-living-room-140039689.jpg)

Advertisements