01637. ಕಿರುಗಥೆ: ಪತ್ರ


01637. ಕಿರುಗಥೆ: ಪತ್ರ

____________________

ಸದಾ ಕವಿತೆ ಓದುವುದರ ನಡುವೆ ಹೀಗೊಂದು ಕಿರುಗಥೆ!

https://kannada.pratilipi.com/story/%E0%B2%AA%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B0-xFWMphrEQ4i3

Advertisements